BUDOWA TESTÓW KOMPETENCYJNYCH

Testy kompetencyjne w ostatnich latach stały się jednym z narzędzi wykorzystywanych przez działy personalne do pomiaru kompetencji menedżerskich, sprzedażowych lub specjalistycznych. IBD Business School buduje testy kompetencyjne i sprawdza ich właściwości w zgodzie z metodologią tworzenia sytuacyjnych testów decyzyjnych opracowaną przez prof. Roberta Sternberga w 1991 roku.

Baza teoretyczna

Robert Sternberg traktuje wiedzę intuicyjną jako aspekt praktycznej inteligencji. Ten rodzaj wiedzy uwidacznia się w praktycznej zdolności uczenia się z doświadczenia i zastosowania tej wiedzy do osiągania ważnych celów pracy na swoim stanowisku. Wiedza intuicyjna jest potrzebna pracownikom, aby mogli skutecznie adaptować się do otoczenia, w którym działają, i je zmieniać. IBD Business School przeprowadziła badania, pokazujące, że wiedzę intuicyjną można także traktować jako zestaw kompetencji, które należy rozumieć jako przejawiające się w zachowaniu umiejętności działania w jakimś zakresie.

Oferta

Proponujemy firmom i instytucjom zbudowanie testu kompetencyjnego ściśle odpowiadającego potrzebom organizacji i zgodnie z jej modelem kompetencyjnym. Daje to unikalną możliwość odwzorowania specyfiki danej organizacji, a dzięki temu uzyskać wyższą trafność narzędzia.

 

Proces budowy testu kompetencyjnego

 

Jak budujemy test kompetencyjny?

Budując test kompetencyjny, kierujemy się:

 • Dbałością o to, aby materiał testowy odpowiadał specyfice pracy w danej organizacji lub na konkretnym stanowisku.

Dlatego przeprowadzamy wywiady z osobami pracującymi w organizacji klienta, aby zebrać od nich informacje o tzw. incydentach krytycznych, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu treści testu kompetencyjnego.

 • Starannością w przygotowaniu treści testu.

Dlatego materiał testowy jest kilkukrotnie sprawdzany na różnych etapach pracy przez zespół korektorski.

 • Troską o to, aby zbudowany test kompetencyjny charakteryzował się wysokimi wskaźnikami psychometrycznymi, takimi jak trafność i rzetelność.

Dlatego realizujemy badania walidacyjne sprawdzające te właściwości i na ich podstawie dokonujemy niezbędnych modyfikacji testu, tak aby jak najlepiej mierzył on dane kompetencje.

 

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php