Księga kompetencji IBD Business School

 

Nasze rozumienie

Księga składa się z ponad 80 kompetencji opracowanych przez ekspertów i konsultantów IBD. Zostały one rzetelnie sprawdzone w naszych badaniach prowadzonych przez wiele lat. Dzięki temu opisane w księdze kompetencje charakteryzują się wysoką trafnością i efektywnością w praktycznym wykorzystaniu w organizacjach biznesowych różnych branż.

Kompetencje to jeden z podstawowych instrumentów zarządzania procesami HR, począwszy od rekrutacji i selekcji pracowników, po kształtowanie ścieżek kariery, szkolenia i rozwój, oceny okresowe, aż po motywowanie i wynagradzanie.

 

 

Co wyróżnia "Księgę kompetencji" IBD?

IBD Business School opracowała własną metodologię tworzenia kompetencji. Zakłada ona empiryczną weryfikację poszczególnych kompetencji na każdym etapie ich tworzenia. To unikalne podejście pozwoliło nam na zbudowanie tak szerokiego zestawu kompetencji, które mogą zostać wykorzystane w procesach HR-owych w organizacjach należących do różnych branż, o różnej wielkości i komplikacjach struktury organizacyjnej. Lista stworzonych przez IBD kompetencji uwzględnia bardzo szerokie spektrum potrzeb działów HR w zakresie nowoczesnej polityki zatrudnienia i rozwoju pracowników. 

Podobnie jak przy budowaniu modeli kompetencyjnych, kompetencje opracowane przez Instytut zostały również zweryfikowane statystycznie pod kątem ich poprawności. Analizy statystyczne były prowadzone na podstawie badań ankietowych oraz ocen sędziów kompetentnych.

Dzięki nim sprawdziliśmy:

 • Czy odpowiednio zostały przyporządkowane zachowania do danej kompetencji?
 • Czy poprawnie zostały przyporządkowane zachowania do poszczególnych poziomów?

Odpowiedzi na te pytania pozwoliły nam na wybór najlepszych, najbardziej pożądanych zachowań, pasujących do danej kompetencji i do określonego jej poziomu.  Dzięki temu mamy pewność, że zachowania będą dobrze rozumiane przez pracowników i kompetencje „będą działać” poprawnie.

Księga zawiera takie kompetencje, jak na przykład:  inicjatywa, innowacyjność, komunikacja, motywowanie pracowników, negocjacje, otwartość na zmiany, przywództwo, współpraca, zorientowanie na wyniki i wiele innych.

 

Korzyści z zastosowania naszej „Księgi kompetencji”:

 • Aż 80 kompetencji do wyboru.
 • Każda kompetencja budowana w oparciu o badania literaturowe, na bazie koncepcji teoretycznej.
 • Każda kompetencja rzetelnie sprawdzona w badaniach empirycznych.
 • Możliwość wyboru dowolnej liczby kompetencji zgodnie z potrzebami stanowiska, działu lub całej organizacji.
 • Użyteczność opisu kompetencji w postaci poziomów jakościowych – konkretne zachowania.
 • Wskazanie czynników psychologicznych leżących u podstaw każdej kompetencji (możliwe badanie testami psychologicznymi)  i sposobów rozwoju poszczególnych kompetencji.

 

Zapraszamy do kontaktu

dr Anna Bugalska
Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Organizacyjnych
abugalska@ibd.pl, tel. 695 114 411
kontakt@ibd.pl, tel. (22) 618 85 83

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php