Test Taktyk Wpływu (TTW)

Autorzy: G. Yukl & C.M. Falbe

Opis testu

Test Taktyk Wpływu (TTW) mierzy dziewięć taktyk wpływu czy różnych sposobów wpływania na innych ludzi. Test składa się z 66 pozycji typu zachowaniowego, które oceniane są na 5-stopniowej skali częstotliwości. Może być stosowany do różnego rodzaju wpływu: na klienta, na podwładnego, na współpracownika, etc.

Taktyka Osoba wpływająca…

Apel osobisty

odwołuje się do przyjaźni lub osobistej potrzeby.

Ingracjacja

stara się wprowadzić w dobry nastrój, na przykład poprzez komplementy lub pochwały.

Inspiracja

używa emocjonalnej prośby lub propozycji, która wywołuje entuzjazm poprzez odwołanie się do wartości lub ideałów.

Koalicja

odwołuje się do innych ludzi.

Konsultacja

szuka udziału w decyzjach lub planowaniu.

Legitymizacja

odwołuje się do przepisów i regulaminów.

Presja

posługuje się naciskiem i żądaniami.

Racjonalna perswazja

używa logicznych argumentów lub danych faktycznych.

Wymiana

odwołuje się wprost lub pośrednio do nagród lub innych korzyści.

Metodologia

Test Taktyk Wpływu jest zaadoptowanym przez Instytut narzędziem zbudowanym przez psychologów amerykańskich Yukla i Falbego (Influence Behavior Questionnaire) i oparty na solidnych podstawach naukowych. Instytut przygotował polską adaptację tego testu. Test bada dziewięć taktyk wpływu, czyli dziewięć różnych sposobów, w jaki ludzie na siebie wzajemnie wpływają.

Dwie taktyki wpływu „racjonalna perswazja” i „konsultacja” są w pełni zgodne ze strategią firmy, gdy jest ona ukierunkowana na budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wspomagają one współpracę i realizację celów organizacyjnych.

Rola taktyki „inspiracja” zależy od kontekstu sytuacyjnego oraz częstotliwości jej używania w stosunku do takty wpływu „racjonalna perswazja” i „konsultacja”.

Pozostałe sześć taktyk wpływu są traktowane jako manipulacyjne. Używanie ich w organizacji nie buduje dobrych relacji pomiędzy ludźmi i negatywnie wpływa na poziom współpracy.

 

Zalety

 • Potwierdzona użyteczność testu selekcji na stanowiska sprzedażowe, menedżerskie, trenerskie
 • Automatyczny raport zawierający opis wyników testowych i wskazówki interpretacyjne dla psychologa
 • Platforma elektroniczna ułatwiająca prowadzenie dużych procesów selekcyjnych

 

Zastosowania

 • Selekcja na stanowiska menedżerskie, specjalistyczne, trenerskie, sprzedażowe
 • Pomiar efektywności szkoleń
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Programy talentów
 • Diagnostyka w ramach coachingu
 • Budowaniu skutecznych zespołów

 

Zobacz także: Testy wykorzystywane przez IBD

 

Zapraszamy do kontaktu

dr Anna Bugalska
Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Organizacyjnych
abugalska@ibd.pl, tel. 695 114 411
kontakt@ibd.pl, tel. (22) 618 85 83

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php