definiowanie strategii | uzgadnianie celów strategicznych | strategia rozwoju biznesu | strategia marketingowa | strategia HR | strategia nastawiona na klienta | wdrażanie strategii

Powodzenie strategii rynkowej uzależnione jest od następujących działań przedsiębiorstwa:
- rozpoznanie potrzeb odbiorców,
- kreowanie nowych potrzeb odbiorców przez wprowadzenie nowych produktów na rynek,
- ułatwianie dostępności produktów przez rozwój kanałów dystrybucji,
- monitorowanie działania konkurentów krajowych i zagranicznych na rynkach właściwych – reagowanie na istniejącą konkurencję,
- rozpoznanie możliwości wejścia nowych sprzedawców na rynki właściwe – reagowanie na konkurencję potencjalną.

Anna Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji
Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 40

 

Wszystkie zmiany trzeba przeprowadzać w ramach strategii. Benchmarking nie będzie efektywny, jeśli podejmie się próbę zastosowania takich samych rozwiązań do różnych problemów. Trzeba przemyśleć, w jaki sposób zmiana w jednym obszarze wpłynie na sprawność w innych obszarach działania. Konieczne jest również rozważenie skutków kulturowych i finansowych.

John Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 207

 

Formularz zgłoszeniowy

  • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
    Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

  • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
    Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php