Kompetencje menedżerów i pracowników sprzedaży

Audyt kompetencji menedżerów i pracowników sprzedaży

Skuteczność struktur sprzedaży wynika przede wszystkim z profesjonalizmu menedżerów i pracowników – ich kompetencji sprzedażowych, motywacji i zaangażowania. Audyt kompetencji menedżerów i pracowników sprzedaży ma na celu odpowiedzieć na podstawowe pytanie: jakimi zasobami dysponujemy, myśląc o siłach sprzedaży.

Audyt najczęściej jest wykorzystywany w takich procesach, jak:

 • zmiany restrukturyzacyjne,
 • fuzje firm i działów dwóch lub więcej organizacji,
 • sytuacje kryzysowe, kiedy należy odpowiedzieć na pytanie, czy jakość istniejących sił sprzedaży jest wystarczająca,
 • zmiany strategiczne związane z przebudową struktur sprzedażowych.

IBD Business School wypracowała autorską metodologię badania kompetencji menedżerów i pracowników sprzedaży poprzez krzyżowanie wyników pochodzących z wielu źródeł. Co obejmuje audyt kompetencji sił sprzedaży?

 • Badanie kluczowych kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej (rekomendujemy: Assessment Centre jako najlepszą metodę do badania kompetencji pracowników; w ramach AC poza ćwiczeniami/ symulacjami przeprowadzamy również testy kompetencyjne i wywiady kompetencyjne)
 • Badanie kluczowych kompetencji sprzedażowych sił sprzedaży (rekomendujemy: wywiady, testy kompetencyjne, opcjonalnie Assessment Centre, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników przewidzianych np. do awansu)
 • Badanie wiedzy pracowników sprzedaży (testy wiedzy produktowej, testy wiedzy sprzedażowej)
 • Badanie osobowościowego potencjału motywacyjnego pracowników sił sprzedaży (testy psychologiczne)
 • Diagnozę kompetencji, krytycznych dla odniesienia sukcesu sprzedażowego w danej organizacji i branży (badania korelacyjne osiąganych wyników sprzedaży z wynikami pomiaru kompetencji poszczególnych pracowników)
 • Opracowanie raportu podsumowującego z przeprowadzonego audytu

Audyty kompetencyjne są przeprowadzane przez doświadczonych konsultantów IBD Business School, w tym psychologów oraz konsultantów z dużym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą. Stosownie do oczekiwań i możliwości klienta tak projektujemy proces audytu, aby gwarantował on najwyższą wartość rekomendacyjną dla organizacji i umożliwiał sprawne i skuteczne przeprowadzenie zmian w siłach sprzedaży oraz zasadach ich funkcjonowania.

Zapraszamy do współpracy!

 

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php