WYBRANE REFERENCJE

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

IBD Business School przeprowadził w okresie od października 2014 do marca 2015 cykl szkoleń w ramach programów szkoleniowych Certified Recruitment & Selection Professional, Certified Assessor for Assessment & Development Centre oraz Certified HR Business Partner (…). Współpracę z IBD Business School oceniamy jako bardzo dobrą. Z przyjemnością rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego, wiarygodnego i rzetelnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Mariola Balcer
Kierownik Biura Rozwoju i Rekrutacj

Polska Spółka Gazownictwa

Widex Regional Operation Center EMEA sp. z o.o.

Poszukując firmy, która przeprowadzi dla nas testy psychologiczne dla pracowników już zatrudnionych w organizacji zdecydowaliśmy się na IBD Business School ze względu na wyjątkowo profesjonalne podejście od samego początku współpracy. Firma IBD Business School zdecydowanie wyróżnia się:

 • bardzo szybką reakcją na zapytanie,
 • pełnym zaangażowaniem w zlecone zadanie,
 • precyzyjnym dopasowaniem usługi do potrzeby klienta,
 • pomocą zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu projektu.

(…) Jesteśmy zadowoleni z przebiegu całej współpracy i zapewne w przyszłości również skorzystamy z usług IBD Business School.

Agnieszka Kaczor
Specjalista HR

Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek

Instytut Rozwoju Biznesu wspierał Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w realizacji projektu Lubuski Innowacyjny Program Aktywizacji i Rozwoju. Instytut udostępnił platformę internetową do przeprowadzania Testu Intentio Consensio oraz zorganizował szkolenie przygotowujące pracowników do interpretacji wyników testów (…). Przygotowanie merytoryczne oraz zaangażowanie konsultanta Instytutu w sprawną realizację usługi zasługują na wysoką ocenę, dlatego rekomendujemy Instytut Rozwoju Biznesu jako solidnego wykonawcę usług i organizatora szkoleń.

Katarzyna Rygiel
Kierownik Działu Aktywizacji Zawodowej

Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

IBD Business School przeprowadził dla Skandii Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. badanie 360 stopni (Individual Competence Profile) w oparciu o model kompetencyjny Skandii.(…) Projekt zrealizowany został w okresie styczeń-luty 2015 r.

IBD Business School zrealizował niniejszy projekt badawczy w sposób rzetelny i z należytą starannością. Konsultanci pracowali profesjonalnie, z zaangażowaniem i elastycznie reagowali na pojawiające się potrzeby uczestników badania i koordynatorów. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia współpracy rekomenduję IBD Business School jako profesjonalnego i godnego polecenia partnera w biznesie.

Małgorzata Woody
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

BNP Paribas Securities Services SKA. Oddział w Polsce

Niniejszym zaświadczam, że w maju 2013 r. oraz w kwietniu 2014 r. firma Instytut Rozwoju Biznesu zrealizowała usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu Development Centre. Usługa została zrealizowana w sposób należyty i staranny. W związku z powyższym rekomendujemy Instytut Rozwoju Biznesu jako profesjonalnego partnera w zakresie usług doradczych.

Anna Łukasik
HR Business Partner

BNP Paribas

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Warszawie

Instytut Rozwoju Biznesu przeprowadził w Polskiej Spółce Gazownictwa projekt Assessment Centre w lutym i marcu 2014 r. (…). Do każdej sesji AC została opracowana matryca kompetencji, opis behawioralny kompetencji na potrzeby diagnozowanego stanowiska, dobrany zestaw symulacji diagnozujących wybrany zestaw kompetencji. Każdy z uczestników został także przebadany testami: TIC – narzędzie do badania potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy, TTW – test taktyk wpływu oraz TKM – test intuicji menedżerskiej. (…) usługi zostały zrealizowane w sposób należyty, w krótkim czasie i terminowo.

Paulina Pogorzelska
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

Energa Obrót SA

Instytut w grudniu 2013 r. realizował działania doradcze, polegające na opracowaniu 6 zadań na sesje rozwojowe Development Center (…). Celem projektu było opracowanie zestawu zadań do diagnozy poziomu wybranych kompetencji z modelu kompetencji EOB. Zakres prac obejmował opracowanie koncepcji zadań, stworzenie pełnej wersji zadania (dla uczestnika i asesora), przeprowadzenie pilotażu wszystkich zadań, opracowanie ich ostatecznej wersji. Każde zadanie badało wybrane kompetencje z modelu kompetencji Energa – Obrót.

Konrad Lipski
Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ArcelorMittal Poland SA

Niniejszym zaświadczam, że w okresie od października do listopada 2013 r. firma Instytut Rozwoju Biznesu zrealizowała usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu Development Centre (…). W trakcie trwania projektu konsultanci wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w tym temacie. Trafnie dopasowali kompetencje oraz przygotowali zadania na sesje. Sesje Development Centre oraz sesje feedback były prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i staranny.

Anna Wyczesany
Kierownik Projektów HR

ArcelorMittal

Energa Obrót SA

Instytut Rozwoju Biznesu w listopadzie 2013 r. wykonał z należytą starannością usługę doradczą dla naszej firmy, obejmującą opracowanie kolejnej części modelu kompetencyjnego (…). W ramach projektu została wypracowana lista kompetencji, ich definicje, nazwy poziomów oraz zestaw zachowań przypisanych do poszczególnych poziomów. Dodatkowo do stworzonych kompetencji opracowane zostały check-listy zachowań będące narzędziem wspierającym w realizacji zadań związanych z zarządzaniem ludźmi.

Konrad Lipski
Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

(…) Instytut Rozwoju Biznesu zrealizował usługę polegającą na opracowaniu procedur oceny pracowników w połączeniu z systemem motywacyjnym i modelem kompetencyjnym, w tym pilotaż oceny i weryfikację procedur, oraz szkolenie z zakresu oceny pracowników. Usługa została zrealizowana w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (…). Powyższa usługa została wykonana z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem. Konsultanci IRB wykazali się dużą elastycznością w podejściu do potrzeb Zamawiającego, dążąc do wypracowania narzędzi i systemów dopasowanych do organizacji. Projekt był realizowany z zaangażowaniem i nastawieniem na współpracę.

Mariusz Wielec
Kanclerz UKSW w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Warszawie

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. Instytut Rozwoju Biznesu realizował projekt oparty na testowaniu innowacyjnego modelu z obszaru zarządzania wiekiem i wiedzą pn. „Aktywni 50+”. W ramach opracowania modelu Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się przeprowadzono z należytą starannością następujące usługi badawczo-doradcze:
- przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy kultury organizacyjnej, postaw wobec różnych grup wiekowych – 617 uczestników,
- badania za pomocą grup fokusowych z kadrą menedżerską, zarządem i pracownikami technicznymi – 13 uczestników;
- badania potencjału menedżerskiego w oparciu o metodę Development Centre – 8 uczestników,
- badania indywidualnymi testami kompetencji: wpływ, postawa pro kliencka, współpraca, gotowość do wkładania wysiłku, nastawienie na rozwój, uczenie innych – 45 uczestników,
- wdrożenie w praktyce dwóch prototypowych Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się – działania doradcze w zakresie wsparcia wdrożenia nowych rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania wiedzą i wiekiem do struktur organizacyjnych.
Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy Instytut Rozwoju Biznesu jako profesjonalnego partnera w zakresie usług badawczych oraz doradczych.

Kazimierz Piasecki
Dyrektor Biura Zarządzania Personalnego

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.

Instytut Rozwoju Biznesu zrealizował na rzecz Inicjatywy Mikro Sp. z o.o. diagnozę potencjału kompetencyjnego przy wykorzystaniu Testu Intuicji Menedżerskiej oraz Testu Intentio Consensio. W badaniu wzięło udział łącznie 43 osoby. Instytut (…) zrealizował usługę w sposób rzetelny oraz z należytą starannością. Przygotowanie merytoryczne konsultantów oraz zaangażowanie firmy w sprawną realizację usługi zasługują na wysoką ocenę.

Paulina Londo

Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.

Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

Niniejszym zaświadczam, że w okresie od 26.09.2013 r. do 31.10 2013 r. firma Instytut Rozwoju Biznesu zrealizowała usługę polegającą na przeprowadzeniu badania opinii pracowniczej.Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy Instytut Rozwoju Biznesu jako profesjonalnego partnera.

Marta Markowska
Lider Zespołu ds. Rekrutacji i Rozwoju

Polpharma Biuro Handlowe

(…) W okresie od 5 do 17 grudnia 2013 roku firma Instytut Rozwoju Biznesu zrealizowała usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu Development Centre.Usługa została zrealizowana w sposób należyty. (…) Rekomendujemy Instytut jako profesjonalnego partnera w zakresie usług doradczych.

Justyna Jedlińska-Molenda
Kierownik ds. Personalnych/ Biznes Partner

Roche Polska Sp. z o.o.

Potwierdzamy należyte wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu oceny metodą 360 stopni (ICP). Usługa była realizowana w okresie od lipca do grudnia 2012 r. Jesteśmy zadowoleni z dbałości Instytutu o naszą satysfakcję, jak i z wysokiej jakości działań dopasowanych do naszych potrzeb i oczekiwań. Polecamy Instytut Rozwoju Biznesu jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w projektach szkoleniowo-doradczych.

Katarzyna Tomczak
Dyrektor ds. Personalnych

Zelmer

Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.

Instytut Rozwoju Biznesu zrealizował dla Mary Kay Cosmetics Poland badanie 360 stopni (Individual Competence Profile). W badaniu wzięło udział 16 osób. Projekt został zrealizowany w listopadzie 2012 r.

Instytut zrealizował niniejszy projekt badawczy w sposób rzetelny oraz z należytą starannością. Przygotowanie merytoryczne konsultantów oraz zaangażowanie firmy w organizację projektu zasługują na wysoką ocenę.

Dariusz Michnowski
Specjalista ds. Personalnych

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Usługa [Assessment Centre] została zrealizowana w sposób profesjonalny i kompleksowy. Konsultanci oddelegowani do współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego wykazali się wysokimi kompetencjami merytorycznymi oraz otwartą postawą wobec oczekiwań naszej instytucji. Z przyjemnością polecamy Instytut Rozwoju Biznesu jako rzetelnego partnera w obszarze realizacji tego typu usług.

Magdalena Stępień
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego

Energa Obrót SA

Instytut Rozwoju Biznesu w grudniu 2012 roku wykonał z należytą starannością usługę doradczą dla naszej firmy w postaci opracowania modelu kompetencyjnego, obejmującego stanowiska sprzedażowe (…). Współpraca z konsultantami Instytutu Rozwoju Biznesu, a w szczególności z Anną Bugalską i Katarzyną Sobieraj w tworzeniu modelu polegała na zdefiniowaniu poszczególnych kompetencji, uporządkowaniu ich na pięciu poziomach i przyporządkowaniu do każdego z nich przykładowych zachowań. Skala i czas trwania współpracy, jaką prowadzimy z Instytutem Rozwoju Biznesu, pozwalają rekomendować tę firmę jako solidnego i rzetelnego partnera.

Izabela Aszyk-Mizerska
Kierownik Wydziału Szkoleń i Rozwoju

Grupa Onet.pl SA

Poszukiwaliśmy Partnera, który wsparłby nas w przygotowaniu modelu kompetencyjnego opartego na zachowaniach warunkujących skuteczną realizację celów strategicznych Grupy Onet.pl. Zależało nam na tym, aby zastosowana metodologia umożliwiła wypracowanie wspólnie z naszymi pracownikami modelu, który w jasny sposób prezentowałby stawiane Im oczekiwania. Projekt „Budowa modelu kompetencyjnego” prowadzony z Instytutem Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. spełnił nasze oczekiwania pod każdym z tych względów.

Renata Wiśniewska
Dyrektor personalny

Zelmer Sp. z o.o.

Pragniemy zarekomendować Instytut Rozwoju Biznesu oraz Panią Annę Bugalską – główną osobę współpracującą z naszą firmą – jako profesjonalnego partnera biznesowego świadczącego usługi polegające na prowadzeniu projektu dotyczącego oceny 360 stopni.

Magdalena Kowal
Kierownik ds. Zasobów Ludzkich

Zelmer

MAKRO CASH & CARRY POLSKA SA

Projekt obejmował stworzenie modelu kompetencyjnego ściśle dopasowanego do potrzeb naszej organizacji. Współpraca z konsultantami Instytutu Rozwoju Biznesu w tworzeniu modelu polegała na zdefiniowaniu poszczególnych kompetencji, uporządkowania ich na pięciu poziomach i przyporządkowania do każdego z nich przykładowych zachowań.

Ewa Suchorzebrska-Bębenek
Menedżer Pionu Personalnego ds. Szkoleń i Rozwoju

Zelmer

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Potwierdzamy wykonanie z wysoką jakością usługi szkoleniowo-doradczej polegającej na przygotowaniu testów wiedzy w ramach Szkoły Profesjonalnej dla Kontrolera TP SA wraz z analizą wyników badania.

Grzegorz Steinke
Dyrektor Rekrutacji i Rozwoju Pracowników

Zelmer

HIESTAND POLSKA SP. Z O.O.

Z pełnym przekonaniem polecamy i rekomendujemy korzystanie z profesjonalnych usług doradztwa personalnego oferowanych przez Instytut Rozwoju Biznesu, a warto zwłaszcza podkreślić wysoki poziom asesorów, ich zaplecze techniczne, metodologię, zaangażowanie i wyczerpujące raporty i sesje informacji zwrotnej z przeprowadzonego AC/DC.

Joanna Sadowska
Kierownik Działu Personalnego

Zelmer

BANK POCZTOWY SA

Instytut Rozwoju Biznesu zrealizował dla Banku Pocztowego projekt Badawczy, w ramach którego ocenie zostały poddane kompetencje naszych pracowników, z użyciem autorskiego narzędzia Instytutu, które wcześniej zweryfikowano w procesach walidacyjnych w naszej organizacji.

Jolanta Czajkowska
Zastępca Dyrektora Departamentu
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zelmer

MAKRO CASH & CARRY POLSKA SA

Każdorazowo AC przeprowadzone zostało zgodnie ze standardami opracowanymi dla tej metody, dbałość o dobór kompetencji, trafne dopasowanie ćwiczeń, wykorzystanie zróżnicowanych narzędzi oceny kompetencji pozwoliło na uzyskanie wielu informacji o kandydatach oraz ich rzetelną, wielowymiarową ocenę, a w konsekwencji na podjęcie trafnych decyzji selekcyjnych.

Ewa Suchorzebrska-Bębenek
Menedżer Pionu Personalnego ds. Szkoleń i Rozwoju

Zelmer

ROCHE POLSKA SP. Z O.O.

Instytut Rozwoju Biznesu to zespół profesjonalistów i świetnych doradców. Projekty z zakresu Assessment Centre oraz oceny 360 prowadzone były w sposób profesjonalny. Specjaliści Instytutu to ludzie otwarci, rozumiejący potrzeby biznesu, nie poddają się jednak naciskom ze strony klienta, gdy wiedzą, że mogłaby na tym stracić jakość dostarczanych projektów.

Katarzyna Tomczak
Departament ds. Personalnych

Zelmer

UNIVERSAL MCCANN SP. Z  O.O.

Mam przyjemność poinformować, iż zarówno w opinii osób oceniających, jak i ocenianych system ocen został przeprowadzony w pełni profesjonalnie, zarówno ze strony technicznej, jak i informacyjnej oraz merytorycznej. Przed rozpoczęciem oceny przeprowadzone zostało szkolenie w celu przekazania informacji o celach i zasadach oceny.

Zofia Sanejko
Wiceprezes Zarządu

Zelmer

GRAFIKUS – SYSTEMY GRAFICZNE SP. Z O.O.

Polecamy Instytut Rozwoju Biznesu jako godnego zaufania partnera w realizacji usług szkoleniowych oraz optymalizacji zasobów kadrowych w zespołach sprzedażowych. Wyrażamy głębokie przekonanie, że rekrutacja kandydatów na stanowiska handlowe i menedżerskie przy zastosowaniu autorskiej metody pomiaru predyspozycji i kompetencji, opracowanej przez Instytut pozwala na dokonanie optymalnego wyboru, zaoszczędzenie czasu i kosztów.

Elżbieta Grądzka
Wiceprezes Zarządu

Zelmer

LYRECO POLSKA

Zespół konsultantów z Instytutu Rozwoju Biznesu przeprowadził 3 sesje Assessment Centre w ramach ewaluacji projektu „Rozwój i wiedza zwiększające sukces Lyreco Polska” dofinansowanego z EFS. Sesje zostały przeprowadzone z najwyższą uwagą i starannością, rzetelną komunikacją oraz profesjonalizmem, które w pełni zasługują na uznanie.

Anna Litwińska
Menedżer ds. Personalnych

Zelmer

 

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php