Zespół zarządzający doradztwem i badaniami

dr Anna Bugalska

Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Organizacyjnych, Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, członkini Rady Programowej IBD Business School

Elżbieta Mytych

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Strategia i Zarządzanie, członkini Rady Programowej IBD Business School

Dariusz Opierowiec

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Sprzedaż i Marketing, członek Rady Programowej IBD Business School