Testy psychologiczne w biznesie

 

Nasze rozumienie zagadnienia

Wykorzystywanie testów psychologicznych w biznesie ma głębokie uzasadnienie w wielu realizowanych procesach z obszaru zarządzania ludźmi. Testy dostarczają pogłębionej informacji o osobie. O obszarach jej predyspozycji, silnych stronach i ograniczeniach. Dzięki temu mogą być z dużym sukcesem wykorzystywane do:

 • doboru pracowników na wakujące stanowiska,
 • prowadzenia rekrutacji masowych, gdzie konieczne jest dokonanie preselekcji aplikacji,
 • doboru osób do programów talentowych – osób z potencjałem,
 • określania indywidualnych ścieżek karier,
 • określenia potrzeb rozwojowych i możliwych obszarów do rozwoju.

Instytut Rozwoju Biznesu posiada unikatowe na polskim rynku kompetencje budowy i walidacji narzędzi testowych. Pracujący z nami zespół tworzą psychologowie organizacji z dorobkiem naukowym z obszaru tworzenia narzędzi testowych i ich stosowania. 

Korzyści

 • Decyzje selekcyjne oparte na więcej niż jednym źródle informacji mają większe prawdopodobieństwo trafności.
 • Dobre testy poprzez standaryzację zapewniają porównywalność wyników pomiędzy grupami oraz z populacją.
 • Zastosowanie zestawu testów zwiększa precyzję pomiaru mierzonych czynników psychologicznych i jakość podejmowanych decyzji selekcyjnych.
 • Zastosowanie testów pozwala optymalizować kosztowo proces selekcji.
 • Użycie testów umożliwia badanie dużych grup w krótkim czasie.
 • Zastosowanie testów pozwala uzyskać także dodatkowe informacje, które mogą być wykorzystane w planowaniu kariery i/lub decyzjach kadrowych.

Zastosowanie

Instytut od lat stosuje testy w świadczonych przez siebie usługach:

 • selekcji kandydatów na najwyższe stanowiska menedżerskie, kierownicze, sprzedażowe,
 • Assessment Center i Development Center,
 • diagnozie potencjału osób do programów talentowych,
 • określaniu kierunku kariery zawodowej.

Stosujemy również testy psychologiczne podczas doboru pracowników do Instytutu.

Instytut Rozwoju Biznesu, w realizowanych projektach doradczych i rozwojowych korzysta najczęściej z testów opisanych poniżej. W przypadku potrzeby pogłębienia informacji o badanej osobie w innych obszarach, korzystamy również z innych testów, w tym opisanych w tabeli lub dostępnych w Pracowni Testów Psychologicznych.

* * *

TEST INTUICJI MENEDŻERSKIEJ – TACIT KNOWLEDGE INVENTORY FOR MANAGERES (TKIM)
Autorzy: R. K. Wagner & R. J. Sternberg

Opis testu

TKIM mierzy ogólny poziom kompetencji menedżerskich oraz cztery kompetencje specjalistyczne: orientacja na zmiany, inicjatywa, wpływ i planowanie.
Test zawiera opis 10 sytuacji osadzonych w kontekście organizacyjnym. Zadaniem osoby badanej jest ocena jakości 91 decyzji w odniesieniu do tych sytuacji. Pytania/itemy powodują, iż osoby badane zostają postawione w sytuacji zadania, które wymaga pewnych kompetencji. Wypełnianie testu zajmuje ok. 40 minut.

Metodologia

Amerykański test TKIM został zbudowany przez Wagnera i Sternberga do pomiaru wiedzy intuicyjnej na stanowiskach menedżerskich. Ten rodzaj wiedzy uwidacznia się w praktycznej zdolności do uczenia się z doświadczenia i zastosowania tej wiedzy do osiągania ważnych celów pracy na stanowisku menedżera. Wiedza intuicyjna jest potrzebna, aby skutecznie adoptować się i zmieniać otoczenie, w którym działają menedżerowie.
W Instytucie wykonaliśmy badania, które pokazały, że wiedza intuicyjna to w gruncie rzeczy różne kompetencje. A kompetencje traktujemy jako pokazaną w zachowaniu umiejętność działania w jakimś zakresie.

Zalety

 • Solidne koncepcje kompetencji z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej
 • Sprawdzone właściwości psychometryczne (rzetelność, kilka wskaźników trafności)
 • Oceniony wpływ na efektywność pracy menedżera
 • Sprawdzony w polskich organizacjach biznesowych
 • Łatwość użycia narzędzia, możliwość badania internetowego

Zastosowania

 • Selekcja na stanowiska menedżerskie
 • Pomiar efektywności szkoleń
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Programy talentów
 • Diagnostyka w ramach coachingu

 

SITUATIONAL TEST OF SALES COMPETENCIES (STS)
Autorzy: Zespół Instytutu Rozwoju Biznesu

Opis testu

STS mierzy ogólny poziom kompetencji sprzedażowych doradców klienta oraz cztery kompetencje specjalistyczne: orientacja na klienta, orientacja na cele, wpływ przez racjonalną perswazję, wpływ przez ingracjację.
Test zawiera opis 10 sytuacji osadzonych w kontekście sprzedażowym. Zadaniem osoby badanej jest ocena jakości 85 decyzji w odniesieniu do tych sytuacji. Pytania/itemy powodują, iż osoby badane zostają postawione w sytuacji zadania, które wymaga pewnych kompetencji. Wypełnianie testu zajmuje ok. 40 minut.

Metodologia

Test został zbudowany w oparciu o technologię sytuacyjnych testów decyzyjnych. Pozwala ona na pełne dopasowanie oceny kompetencji do specyfiki sprzedaży w konkretnej firmie lub branży. Klucz odpowiedzi w STS można tworzyć na podstawie odpowiedzi uzyskanych przez tzw. wzorcową grupę sprzedawców. Jest to kilku etapowy proces, który gwarantuje trafność oceny. Istnieje także możliwość zastosowania kluczy zbudowanych dla innych organizacji.

Zalety

 • Szybki i trafny dobór sprzedawców do organizacji
 • Wiarygodna ocena dopasowania pracownika do roli sprzedawcy
 • Wiarygodna ocena kompetencji w zespole sprzedażowym
 • Trafna ocena skuteczności programów rozwojowych dedykowanych sprzedaży
 • Zmniejszenie strat wynikających z fluktuacji pracowników

Zastosowania

 • Selekcja na stanowiska doradców klienta
 • Pomiar efektywności szkoleń
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Programy talentów

 

TEST TAKTYK WPŁYWU (TTW)
Autorzy: G. Yukl & C.M. Falbe

Opis testu

TTW mierzy dziewięć taktyk wpływu czy różnych sposobów wpływania na innych ludzi. Test składa się z 66 pozycji typu zachowaniowego, które oceniane są na 5-stopniowej skali częstotliwości. Może być stosowany do różnego rodzaju wpływu: na klienta, na podwładnego, na współpracownika, etc.

Taktyka

Osoba wpływająca …

Apel osobisty

odwołuje się do przyjaźni lub osobistej potrzeby.

Ingracjacja

stara się wprowadzić w dobry nastrój, na przykład poprzez komplementy lub pochwały.

Inspiracja

używa emocjonalnej prośby lub propozycji, która wywołuje entuzjazm poprzez odwołanie się do wartości lub ideałów.

Koalicja

odwołuje się do innych ludzi.

Konsultacja

szuka udziału w decyzjach lub planowaniu.

Legitymizacja

odwołuje się do przepisów i regulaminów.

Presja

posługuje się naciskiem i żądaniami.

Racjonalna perswazja

używa logicznych argumentów lub danych faktycznych.

Wymiana

odwołuje się wprost lub pośrednio do nagród lub innych korzyści.

Metodologia

Test Taktyk Wpływu jest zaadoptowanym przez Instytut narzędziem zbudowanym przez psychologów amerykańskich Yukla i Falbego (Influence Behavior Questionnaire) i oparty na solidnych podstawach naukowych. Instytut przygotował polską adaptację tego testu. Test bada dziewięć taktyk wpływu, czyli dziewięć różnych sposobów, w jaki ludzie na siebie wzajemnie wpływają.
Dwie taktyki wpływu „racjonalna perswazja” i „konsultacja” są w pełni zgodne ze strategią firmy, gdy jest ona ukierunkowana na budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wspomagają one współpracę i realizację celów organizacyjnych.
Rola taktyki „inspiracja” zależy od kontekstu sytuacyjnego oraz częstotliwości jej używania  w stosunku do takty wpływu „racjonalna perswazja” i „konsultacja”.
Pozostałe sześć taktyk wpływu są traktowane jako manipulacyjne. Używanie ich w organizacji nie buduje dobrych relacji pomiędzy ludźmi i negatywnie wpływa na poziom współpracy.

Zalety

 • Potwierdzona użyteczność testu selekcji na stanowiska sprzedażowe, menedżerskie, trenerskie
 • Automatyczny raport zawierający opis wyników testowych i wskazówki interpretacyjne dla psychologa
 • Platforma elektroniczna ułatwiająca prowadzenie dużych procesów selekcyjnych

Zastosowania

 • Selekcja na stanowiska menedżerskie, specjalistyczne, trenerskie, sprzedażowe
 • Pomiar efektywności szkoleń
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Programy talentów
 • Diagnostyka w ramach coachingu
 • Budowaniu skutecznych zespołów

* * *

Zestaw testów najczęściej wykorzystywanych przez Instytut

Obszar

Test

Badany zakres

Intelekt i zdolności

TEST MATRYC RAVENA
Autor: J. Raven

Potencjał intelektualny

TEST POZNAWCZYCH ZDOLNOŚCI SPOŁECZNYCH
Autor: V. Wekselberg

Zdolność trafnej oceny innych ludzi

Styl działania

KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU (PTS)
Autorzy: J. Strelau & B. Zawadzki

Potencjał energetyczny

TEST TAKTYK WPŁYWU (INFLUENCE BEHAVIOR QUESTIONNAIRE)
Autorzy: G. Yukl & C.M. Falbe

Sposób wywierania wpływu

Kompetencje

TEST INTUICJI MENEDŻERSKIEJ (TACIT KNOWLEDGE TEST FOR MANAGERS)
Autorzy: R. K. Wagner & R. J. Sternberg

Kompetencje menedżerskie

SITUATIONAL TEST OF SALES COMPETENCIES
Autorzy: Zespół Instytutu Rozwoju Biznesu

Kompetencje sprzedażowe

Osobowość

KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI HOGANA – HOGAN PERSONALITY INVENTORY (HPI)
Autor: Hogan

Osobowościowe czynniki  do przewidywania efektywności w pracy

BADANIE ROZWOJOWE HOGANA – HOGAN DEVELOPMENT SURVEY (HDS)
Autor: Hogan

Osobowościowe czynniki ryzyka wpływające na wykonywaną pracę

Motywacja

TEST INTENTIO CONSENCIO (TIC)
Autor: V. Wekselberg
Instytut Rozwoju Biznesu

Osobowościowy potencjał motywacyjny

TEST SYTUACYJNYCH CZYNNIKÓW MOTYWACYJNYCH
Autorzy: Zespół Instytutu Rozwoju Biznesu

Wpływ czynników sytuacyjnych na motywację menedżera (warunki pracy, produkty i proces pracy, wyniki pracy dla siebie i dla innych).

KWESTIONARIUSZ MOTYWÓW, WARTOŚCI I PREFERENCJI – MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY (MVPI)
Autor: Hogan

Rdzenne wartości, dążenia i zainteresowania osoby

Poza testami wymienionymi powyżej jesteśmy gotowi dobrać zestaw testów w odpowiedzi na konkretnie potrzeby organizacji, np. w odniesieniu do zestawu kompetencji obowiązującego w firmie.
Szczególnie rekomendujemy testy, poza wymienionymi powyżej, adresowane do psychologów, dostępne w Pracowni Testów Psychologicznych.

Instytut współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych przy wydawaniu testu stworzonego przez dr Victora Wekselberga – Test Intentio Consensio (TIC).

Zapraszamy do kontaktu

dr Anna Bugalska
Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Organizacyjnych
abugalska@ibd.pl, tel. 695 114 411
kontakt@ibd.pl, tel. (22) 618 85 83

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_PageSubMenu_doradztwo_badania.php