Harmonogram zajęć

 

Pierwsza grupa studentów rozpocznie program we wrześniu 2017 r. sesją wprowadzającą (Induction) oraz Modułem MB753. Kolejne zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu w piątek i sobotę, a dwukrotnie także w niedzielę. Po zjeździe w marcu 2018 r. studenci rozpoczną pracę nad dysertacją lub projektem doradczym, które zostaną złożone na początku lipca 2019 r.

Harmonogram rezydencyjnych zajęć dydaktycznych dla I edycji  programu podany jest w poniższej tabeli. Daty kolejnych edycji będą ogłoszone w późniejszym czasie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REZYDENCYJNYCH, 2017-2019

 

Numer zjazdu Moduły* Daty zjazdów
1. Sesja wprowadzająca i MB753 – Sesja 1 i 2 21-23 września  2017
2. MB753 – Sesja 3 i 4  20-21 października 2017
3. MB752 – Sesja 1 i 2 17-18 listopada 2017
4. MB752 – Sesja 3 i 4  15-16 grudnia 2017
5. MB751 – Sesja 1 i 2  19-20 stycznia 2018
6. MB751 – Sesja 3 i 4  16-17 lutego 2018
7. MB754 – Sesja 1 i 2  16-17 marca 2018
8. MB754 – Sesja 3 i 4

Research Methods dla MB759/760

 20-22 kwietnia 2018
9. MB755 – Sesja 1 i 2

Research Methods dla MB759/760

18-20 maja 2018
10. MB755 – Sesja 3 i 4  22-23 czerwca 2018
11. MB756 – Sesja 1 i 2  21-22 września 2018
12. MB756 – Sesja 3 i 4  19-20 października 2018
13. MB757 – Sesja 1 i 2  16-17 listopada 2018
14. MB757 – Sesja 3 i 4  14-15 grudnia 2018
15. MB758 – Sesja 1 i 2  18-19 stycznia 2019
16. MB758 – Sesja 3 i 4  15-16 lutego 2019

 

* Na każdym zjeździe odbywać się będą również zajęcia w ramach Personal & Professional Development