Harmonogram zajęć

 

Pierwsza grupa studentów rozpocznie program w maju 2018 r. sesją wprowadzającą (Induction) oraz Modułem MB753. Kolejne zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu w piątek i sobotę, a dwukrotnie także w niedzielę. Po siódmym zjeździe studenci rozpoczną pracę nad dysertacją lub projektem doradczym.

Harmonogram rezydencyjnych zajęć dydaktycznych dla I edycji  programu podany jest w poniższej tabeli. Daty kolejnych edycji będą ogłoszone w późniejszym czasie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REZYDENCYJNYCH, 2018-2019

 

Numer zjazduModuły*Daty zjazdów
1.Sesja wprowadzająca i MB753 – Sesja 1 i 218-20 maja  2018
2.MB753 – Sesja 3 i 4 22-23 czerwca 2018
3.MB752 – Sesja 1 i 214-15 września 2018
4.MB752 – Sesja 3 i 4 12-13 października 2018
5.MB751 – Sesja 1 i 2 16-17 listopada 2018
6.MB751 – Sesja 3 i 4 14-15 grudnia 2018
7.MB754 – Sesja 1 i 2 18-19 stycznia 2019
8.MB754 – Sesja 3 i 4

Research Methods dla MB759/760

 15-17 lutego 2019
9.MB755 – Sesja 1 i 2

Research Methods dla MB759/760

15-17 marca 2019
10.MB755 – Sesja 3 i 4 12-13 kwietnia 2019
11.MB756 – Sesja 1 i 2 17-18 maja 2019
12.MB756 – Sesja 3 i 4 14-15 czerwca 2019
13.MB757 – Sesja 1 i 2 20-21 września 2019
14.MB757 – Sesja 3 i 4 18-19 października 2019
15.MB758 – Sesja 1 i 2 22-23 listopada 2019
16.MB758 – Sesja 3 i 4 20-21 grudnia 2019

 

* Na każdym zjeździe odbywać się będą również zajęcia w ramach Personal & Professional Development

Uwaga: Po ostatnich zajęciach rezydencyjnych studenci maja ok. 4 miesięcy na przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej. Przewidywany termin złożenia pracy: połowa kwietnia 2020.