Kontakt – marketing i PR

 

Magdalena Małecka – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Usług Konferencyjnych, mmalecka@ibd.pl, tel. 603 88 00 99

Sylwia Maluszycka-Celi – Dyrektor Sprzedaży Programów Otwartych, smaluszycka@ibd.pl, tel. 695 330 033

Paweł Zakrzewski – Specjalista ds. Marketingu Internetowego, pzakrzewski@ibd.pl  tel. +48 22 768 20 20

Anna Opalińska-Raczyńska – Dyrektor ds. komunikacji, aopalinska@ibd.pl, tel. 607-857-156

 

D o  p o b r a n i a:

Logo IBD – pionowe

Logo IBD – poziome