Idea

Powołaliśmy nową, unikalną inicjatywę: cykl seminariów poświęconych podsumowaniu lekcji 25 lat polskiej transformacji, identyfikacji strategicznych wyzwań i zagrożeń, przed którymi będzie stała Polska w następnym ćwierćwieczu, oraz określenia długofalowych „działań ponad podziałami” niezbędnych do dalszej modernizacji gospodarki i społeczeństwa.

W końcu 2016 roku formuła seminarium została rozszerzona. Cykliczne spotkania są organizowane przez IBD Business School wspólnie  z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoWiseEuropa.

 

 

Uczestnicy

Do udziału w Seminarium zostały zaproszone osoby, mające niepowtarzalne praktyczne doświadczenie w zarządzaniu procesem transformacji, a jednocześnie zdolne formułować strategiczne oceny w kontekście zjawisk globalnych, wychodząc poza wąsko rozumiane uwarunkowania ekonomiczne.

 

Kierownictwo merytoryczne:

 • dr Jerzy Drygalski, były Sekretarz Stanu MPW, przedsiębiorca
 • dr Grzegorz Jędrzejczak, były Podsekretarz Stanu MPW, były wieloletni pracownik Banku Światowego
 • dr Henryk Sterniczuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, profesor Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie.

D o  p o b r a n i a:

Seminarium IBD Polska transformacja nowe wyzwania_Założenia programowe

 

Dotychczas odbyły się:

 1. Seminarium 6 listopada 2014: „Identyfikacja długofalowych globalnych trendów geoekonomicznych i analiza ich wpływu na kształt reform niezbędnych w Polsce” >>
 2. Seminarium 15 stycznia 2015: „Czy Polsce grozi konflikt pokoleniowy?” >>
 3. Seminarium 19 lutego 2015: „Mielizny demokratycznego kapitalizmu” >>
 4. Seminarium 19 marca 2015: „Przemysł na peryferiach – czyli o trzeciej fali polskiej industrializacji”>>
 5. Seminarium 23 kwietnia 2015: „Polska gospodarka a centrum i peryferie” – kontynuacja dyskusji z marcowego spotkania >>
 6. Seminarium 28 maja 2015: „Nowe podejście do prowzrostowej polityki fiskalnej i pieniężnej – szanse i zagrożenia” >>
 7. Seminarium 25-27 września 2015: „Od imitacji do innowacji: Polacy 2050” >>
 8. Seminarium 22 października 2015: „Problemy i wyzwania polskiej energetyki” >>
 9. Seminarium 27 listopada 2015: „Rozwój gospodarczy i skok cywilizacyjny Polski XIX w.”  >>
 10. Seminarium 18 grudnia 2015: „Rozwój gospodarczy II RP – analiza porównawcza” >>
 11. Seminarium 10 marca 2016: „Między integracją a dezintegracją – kryzys, który uzdrawia, czy walka o przetrwanie UE” >>
 12. Seminarium IBD, WZ UW i WiseEuropa 17 listopada 2016: „Reindustrializacja i unarodowienie kapitału: czy recepta na sukces?”>>
 13. Seminarium IBD, WZ UW i WiseEuropa 26 stycznia 2017:  „Znaczenie GPW dla polskiej gospodarki”>>
 14. Seminarium IBD, WZ UW i WiseEuropa  9 marca 2017: „Zatrudnienie. Elastyczność a stabilizacja rynku pracy”>>

 

Polecamy

Warto przeczytać