Akademia MMŚP

 

Projekt zrealizowany przez IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) Sp. z o.o.

Akademia MMŚP  była  BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy byli rekrutowani z terenu województwa wielkopolskiego.

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego przez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej, w zakresie marketingu i sprzedaży, finansów, prawa i negocjacji.

 

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniach zaproszono kadrę zarządzającą, pracowników oraz właścicieli jednoosobowych działalnośći.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa wielkopolskiego
 • firma prowadzi działalność w minimum jednej z branż: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo; górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych  (włączając motocykle); transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
 • pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/ partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. wielkopolskiego

Zachęcamy do udziału w projekcie również osoby niepełnosprawne, nasze szkolenia są realizowane w odpowiednio przystosowanych obiektach

 

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i prowadzącymi – wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie – wzrost jej wyników
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania finansami, marketingiem, sprzedażą i przepisów prawnych, co pozwoli na rozwój firmy, wzmocnienie pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów
 • Narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Wiedza o finansach ułatwi dokonanie cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, usprawni zarządzanie płynnością
 • Wiedza o przepisach prawa pozwoli uniknąć podpisywania niekorzystnych umów i zabezpieczania własnych interesów bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie

 

PROGRAM

Sesja 1 (2 dni): Marketing i sprzedaż

 • Funkcja marketingowa w mikro i małym przedsiębiorstwie
 • Marketing organizacji czy marketing produktu
 • Marketing mix oraz inne narzędzia działań rynkowych
 • Zarządzanie portfelem produktów lub usług – zarządzanie cyklem życia produktu, projektowanie i wdrażanie nowych produktów lub usług
 • Analiza przyczyn niepowodzeń produktów i usług
 • Rola innowacji w marketingu
 • Zarządzanie ceną
 • Komunikacja marketingowa – narzędzia promocji i planowanie promocji, kryteria wyboru środków promocji
 • Zarządzanie sprzedażą produktów i usług

Sesja 2 (2 dni): Finanse

 • Finansowanie działalności firmy
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Ocena stabilności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza progu rentowności
 • Analiza zyskowności produktów
 • Sekret optymalnego finansowo portfela produktowego

Sesja 3 (2 dni): Prawo i negocjacje

 • Elementy prawa pracy i prawa handlowego
 • Wprowadzenie do konfliktologii, teoria „koła konfliktów”
 • Kluczowe parametry sytuacji negocjacyjnej
 • Prowadzenie negocjacji pozycyjnych
 • Negocjacje problemowe, czyli jak zbudować rozwiązanie „win-win”
 • Wywieranie wpływu w procesie negocjacji
 • Radzenie sobie z manipulacją w negocjacjach

 

Harmonogram projektu

EDYCJEMIASTOSESJA ISESJA IISESJA III
Edycja 2Poznań05-06.10.1309-10.11.1307-08.12.13
Edycja 3Poznań14-15.11.1305-06.12.1309-10.01.14
Edycja 4Poznań09-10.12.1313-14.01.1410-11.02.14
Edycja 1Poznań11-12.01.1415-16.02.1415-16.03.14
Edycja 5Poznań13-14.02.1413-14.03.1417-18.04.14
Edycja 6Poznań13-14.03.1416-17.04.1426-27.05.14
Edycja 7Poznań07-08.04.1412-13.05.1409-10.06.14
Edycja 10Poznań11-12.09.1409-10.10.1406-07.11.14
Edycja 11Zasutowo gm. Nekla19-20.09.1421.09.14;3.10.14 04-05.10.14
Edycja 12Grodzisk Wielkopolski17-18.10.1419.10.14;7.11.1408-09.11.14
Edycja 13Poznań17-18.04.1409-10.05.1415-16.05.14
Edycja 14Poznań15-16.05.1421-22.05.1430-31.05.14
Edycja 15Poznań06-07.12.1413-14.12.1410-11.01.15
Edycja 8Poznań08-09.01.1521-22.01.1529-30.01.15
Edycja 9Poznań17-18.12.1419.12-07.01.1508-09.01.15

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w Wielkopolsce, szkolenia w woj. wielkopolskim

Metody szkoleniowe: mini wykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.