Doświadczenie

IBD Business School (dawniej Instytutu Rozwoju Biznesu) i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem w pozyskiwaniu i realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogółem: 37 projektów – otwartych i zamkniętych – na łączną kwotę wynoszącą ok. 44 mln zł. We wszystkich projektach uczestniczyło blisko 13,5 tys. osób (ponad 4,6 tys. godzin).

  • W perspektywie 2004-2008 z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zrealizowaliśmy 7 projektów zamkniętych i 2 otwarte, w których wzięło udział ponad 2,3 tys. osób.
  • W perspektywie 2007-2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowaliśmy 19 projektów otwartych i 9 zamkniętych; łącznie dla ponad 11,2 tysięcy osób.

 

 

PROJEKTY SZKOLEŃ OTWARTYCH

1Coaching dla menedżerów z Podkarpacia – CFC

Coaching dla menedżerów z Podkarpacia – PCD

Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w  realizacji od marca 2014 do lipca 2015
2Akademia zarządzania MŚP (lubuskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w  realizacji od grudnia 2013 do kwietnia 2015
3Coaching menedżerski CFC

Coaching menedżerski PCD

Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w  realizacji od października 2013 do listopada 2014
4Optymalizacja kosztów firmy (lubuskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa lubuskiego – w  realizacji od października 2013 do stycznia 2015
5Sukces z Noble Manhattan Coaching (śląskie) CFC

Sukces z Noble Manhattan Coaching (sląskie) PCD

Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego – w  realizacji od października 2013 do listopada 2014
6Optymalizacja kosztów firmy (śląskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego – w  realizacji od października 2013 do stycznia 2015
7Akademia MMŚP (wielkopolskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa wielkopolskiego – w  realizacji od października 2013 do stycznia 2 015
8Optymalizacja kosztów MMŚP (wielkopolskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa wielkopolskiego – w realizacji od września 2013 do września 2014
9Nawigator zarządzania MŚP (dolnośląskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla kobiet z mikro, małych i średnich firm województwa dolnośląskiego – w realizacji od kwietnia 2013 do listopada 2014
10Akademia zarządzania MŚP (dolnośląskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa dolnośląskiego – w trakcie realizacji od stycznia 2013 do czerwca 2014
11Akademia mikro i małych przedsiębiorstw (zachodniopomorskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm województwa zachodniopomorskiego – w realizacji od września 2012 do czerwca 2014
12Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw (zachodniopomorskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm województwa zachodniopomorskiego – w realizacji od września 2012 do czerwca 2014
13Optymalizacja kosztów MŚP (małopolskie)Otwarty projekt szkoleniowy dla MŚP województwa małopolskiego (wrzesień 2012 – marzec 2014)
14Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie (małopolskie)Otwarty projekt szkoleniowy, składający się z 5 modułów, dla mikrofirm i MŚP województwa małopolskiego – termin realizacji od września 2012 do lipca 2014
15Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości MałopolskiOtwarty dwumodułowy projekt szkoleniowy  dla mikro i małych firm województwa małopolskiego (styczeń 2012 – grudzień 2013)
16Akademia Zarządzania MMP, ogólnopolskiOtwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2011).
17Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ogólnopolskiOtwarty projekt szkoleniowy dla firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2011)
18Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich II, ogólnopolskiOtwarty projekt szkoleniowy dla małych i średnich firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2010)
19Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich, regionalny łódzkiOtwarty projekt szkoleniowy dla firm w województwie łódzkim (październik 2009 – wrzesień 2011)
20Akademia Menedżera MŚPOtwarty projekt szkoleniowy dla małych i średnich firm w całej Polsce (październik 2006 – marzec 2008)
21Przywództwo w biznesie – kompleksowy rozwój umiejętności menedżerskichOtwarty projekt szkoleniowy dla firm w całej Polsce (listopad 2006 – maj 2008)
 

PROJEKTY ZAMKNIĘTE

1Sukces z Noble Manhattan CoachingCelem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej firm szkoleniowo-doradczych z woj. łódzkiego – termin realizacji od sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015
2Aktywni 50+Innowacyjny projekt rozwojowy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa
3Synergia – Akademia rozwoju kadry Orange PolskaProjekt rozwoju pracowników Orange Polska
4Konkurencyjna kadra kluczem do sukcesy firmy Intar Sp. z o.oProjekt rozwoju pracowników  INTAR
5Profesjonalna sprzedaż – program rozwoju kadr sprzedaży i obsługi klienta BZ WBK

Projekt rozwoju pracowników BZ WBK

 

6Akademia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Makro Cash & CarryProjekt rozwoju pracowników Makro Cash & Carry
7Czas na wzrost, czas na rozwój – program rozwoju kluczowych kompetencji kadr Banku PocztowegoProjekt rozwoju pracowników  Banku Pocztowego
8Inwestycja w kadrę Alior BankuProjekt rozwoju pracowników  Alior Banku
9Get in training (realizowany przez konsorcjum w składzie: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów oraz Instytut Rozwoju Biznesu), MSBiFProjekt rozwoju pracowników  GETIN Banku
10Program rozwoju kadry ABB – efektywna komunikacja w organizacjiProjekt rozwoju pracowników  ABB
11Program rozwoju kadry – Geovita gości wita IIProjekt rozwoju pracowników  sieci turystycznej GEOVITA
12Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczegoProjekt rozwoju pracowników kontroli ruchu lotniczego
13Program rozwoju kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1Projekt rozwoju pracowników Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1
14SPECTRAUniwersytet Europejski – rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczychProjekt rozwoju pracowników  SPECTRA
15Program rozwoju kadr dla pracowników Philip Morris PolskaProjekt rozwoju pracowników  Philip Morris Polska
16Program rozwoju kadry – Geovita gości witaProjekt rozwoju pracowników  sieci turystycznej GEOVITA