Optymalizacja kosztów firmy (śląskie)

 

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Optymalizacja kosztów firmy  jest  BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy są rekrutowani z terenu województwa śląskiego.

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. śląskiego przez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej  w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych,  działalności gospodarczej, skutecznych negocjacji.

 

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniach zapraszamy właścicieli i pracowników z firm z woj. śląskiego.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa śląskiego
 • pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze, lub wspólnikiem/ partnerem
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. śląskiego

 

Korzyści dla uczestników i organizacji
 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i prowadzącymi szkolenie, wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie, wzrost jej wyników
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania kosztami finansowymi i podatkowymi, sprzedażą i budowaniem relacji z klientem, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy, co pozwoli na rozwój firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania firmy:
  • nowoczesne narzędzia komunikacji zewnętrznej mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów
  • narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami
  • wiedza o finansach ułatwi dokonanie cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, usprawni zarządzanie płynnością
  • wiedza o przepisach podatkowych pozwoli uniknąć niekorzystnych rozwiązań bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie
Tematyka

Sesja 1. Optymalizacja podatków

 • Formy organizacyjno-prawne
 • Rodzaje opodatkowania
 • Warsztaty praktyczne

Sesja 2. Optymalizacja kosztów

 • Rachunek kosztów działania
 • Optymalizacja i ewidencja kosztów
 • Tworzenie budżetów projektów
 • Opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć

Sesja 3. Skuteczne negocjacje

 • Uwarunkowanie przewagi negocjacyjnej
 • Komunikacja i wywieranie wpływu
 • Autoprezentacja , style negocjacyjne

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

SESJA 1 (2 dni): OPTYMALIZACJA PODATKÓW

I.  Formy organizacyjno- prawne

 1. Jednoosobowe działalności gospodarcze
 2. Spółki cywilne jako porozumienie przedsiębiorców
 3. Spółki jawne
 4. „Bezpieczne” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II. Metody opodatkowania

 1. Karta podatkowa jako najprostsze narzędzie w podatkach
 2. Ryczałt – jego zalety i wady
 3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek liniowy a skala podatkowa

III. Warsztaty praktyczne – „Prowadzimy firmę”

Pokazanie wpływu formy organizacyjno-prawnej oraz wyboru sposobu opodatkowania na wyniki w firmie.

SESJA 2  (2 dni): OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

 1. Rachunek kosztów działania (activity based costing)
 2. Optymalizacja procesów ( kosztów wewnętrznych) oraz optymalizacja kosztów zewnętrznych (optymalizacja kosztów podatkowych)
 3. Ewidencja kosztów dla celów fin. i zarządczych
 4. Podstawy tworzenia budżetów projektów oraz ich rozliczania (plan–wykonanie)
 5. Szacowanie opłacalności przedsięwzięć
 6. Obliczenie płynności, rentowności
 7. Praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań

SESJA 3 (2 dni): SKUTECZNE NEGOCJACJE

 1. Uwarunkowania przewagi negocjacyjnej
 2. Komunikacja i wywieranie wpływu
 3. Autoprezentacja
 4. Style negocjacyjne

 

Harmonogram projektu

EDYCJE*MIASTOSESJA ISESJA IISESJA III
Edycja 1Katowice18-19.11.139-10.12.1313-14.01.14
Edycja 2Katowice11-12.01.1408-09.02.14 08-09.03.14
Edycja 3Katowice29-30.03.1412-13.04.1426-27.04.14
Edycja 4Katowice13-14.03.1414-15.04.1429-30.05.14
Edycja 5Katowice09,23.03.1429-30.03.1405-06.04.14
Edycja 6Katowice09-10.05.1410.05; 06.06.1407-08.06.14
Edycja 10Katowice26-27.04.1424-25.05.1414-15.06.14
Edycja 7Katowice13-14.09.1427-28.09.1411-12.10.14
Edycja 8Katowice14-15.03.1528-29.03.1511-12.04.15
Edycja 9Częstochowa19-20.03.1509-10.04.1523-24.04.15
Edycja 11Częstochowa10-11.04.1512,17.04.1518-19.04.15

 

Projekt certyfikawamy przez International Education Society

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia na Śląsku, szkolenia w woj. śląskim, negocjacje

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.