Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie

Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie był regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy rekrutowani z terenu województwa małopolskiego.

Cele projektu

Rozwijanie potencjału pracowników zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach woj.  małopolskiego z zakresu obsługi klienta, sprzedaży i negocjacji, zgodnie z nowoczesnymi standardami dopasowanymi do zmian zachodzących na rynku. Uczestnicy zdobędą nową wiedzę i umiejętności, które zwiększą ich skuteczność w sprzedaży i negocjacjach.

Grupa docelowa

Zapraszamy do udziału w szkoleniach właścicieli, menedżerów i specjalistów z firm z woj. małopolskiego.

Kryteria udziału w projekcie, które są wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa małopolskiego
 • pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/ partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. małopolskiego
 • firma nie uzyskała wcześniej pomocy publicznej lub pomocy de minimis na projekty szkoleniowe zamknięte w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL
 • w szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne
 • pierwszeństwo w naborze mają także osoby z wykształceniem maksymalnie średnim lub w wieku powyżej 50 lat

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Poznanie nowoczesnych narzędzi sprzedaży pozwoli zwiększać przychody, pozyskiwać nowych klientów i zatrzymywać ich na dłużej
 • Nowoczesne standardy obsługi klienta wdrażane w firmie wzmocnią relacje i w ten sposób zwiększą przewagę konkurencyjną: konkurencja obsługą, a nie ceną sprawia, że klienci chętniej wracają
 • Techniki prowadzenia negocjacji umożliwią lepszą dbałość o ochronę własnych interesów, pozwolą budować partnerstwo i trwałe relacje z kontrahentami
 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i trenerem – wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie – wzrost wyników firmy

 

Tematyka projektu „Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie”

Każdy moduł stanowi odrębne szkolenie. Zapraszamy do udziału w jednym module, dwóch lub trzech wybranych modułach.

Moduł 1. Skuteczna sprzedaż – klient indywidualny – B2C

 1. Kompetencje skutecznego handlowca
 2. Znaczenie proaktywnej postawy handlowca na jego efektywność
 3. Model SMART jako narzędzie wyznaczania celów sprzedażowych
 4. Sprzedaż TRANSAKCYJNA i DORADCZA (różnice i podobieństwa)
 5. Reguły wywierania wpływu i ich zastosowanie w procesie sprzedaży
 6. Prospecting w B2C
 7. Etapy procesu sprzedaży (koło sprzedaży) B2C
 8. Autoprezentacja
 9. Model AIDA
 10. Badanie potrzeb
 11. Techniki prezentacji produktu
 12. Metaprogramy jako narzędzie zwiększające efektywność handlowca
 13. Prezentacja produktu z wykorzystaniem metaprogramów
 14. Wyjaśnianie wątpliwości/obiekcji
 15. Sprzedaż wiązana
 16. Finalizacja i zamknięcie sprzedaży
 17. Obsługa posprzedażowa
 18. Polecenia i referencje
EDYCJEMIASTOSESJA ISESJA II
Edycja 1*Kraków12-13.11.1206-07.12.12
Edycja 2Kraków11-12.02.1311-12.03.13
Edycja 3Kraków10-11.06.1315-16.07.13
Edycja 4Tarnów31.03-01.04.1407-08.04.14
Edycja 5Kraków14-15.10.1312-13.11.13
Edycja 6Kraków18-19.04.1310-11.10.13
Edycja 7Kraków18-19.04.1310-11.10.13

 

Moduł 2. Skuteczna sprzedaż – klient biznesowy/instytucjonalny – B2B

 1. Kompetencje skutecznego handlowca
 2. Znaczenie proaktywnej postawy handlowca na jego efektywność
 3. Model SMART jako narzędzie wyznaczania celów sprzedażowych
 4. Sprzedaż TRANSAKCYJNA i DORADCZA (różnice i podobieństwa)
 5. Reguły wywierania wpływu i ich zastosowanie w procesie sprzedaży
 6. Prospecting w B2B
 7. Etapy procesu sprzedaży (koło sprzedaży) B2B
 8. Przygotowanie do wizyty i zebranie informacji
 9. Rozpoczęcie wizyty i otwarcie kontaktu
 10. Badanie potrzeb (biznes. i osobiste)
 11. Metaprogramy jako narzędzie zwiększające efektywność handlowca
 12. Prezentacja produktu z wykorzystaniem metaprogramów
 13. Modele wyjaśniania wątpliwości/obiekcji
 14. Sprzedaż wiązana
 15. Finalizacja i zamknięcie sprzedaży
 16. Zarządzanie relacjami
EDYCJEMIASTOSESJA ISESJA II
Edycja 1Kraków17-18.11.1208-09.12.12
Edycja 2Kraków09-10.03.1313-14.04.13
Edycja 6Kraków13-14.04.1327-28.04.13
Edycja 7Kraków07-08.04.1428-29.04.14
Edycja 3Kraków13-14.07.1310-11.08.13
Edycja 4Kraków19-20.09.1317-18.10.13
Edycja 5Kraków19-20.10.1316-17.11.13

 

Moduł 3. Profesjonalna obsługa klienta B2C

 1. Istota i znaczenie POK
 2. Dlaczego wymagania klientów ciągle rosną?
 3. Komunikacja werbalna
 4. Komunikacja niewerbalna
 5. Szumy komunikacyjne
 6. Techniki aktywnego słuchania
 7. Techniki dopasowania się do klienta na poziomie werbalnym i niewerbalnym
 8. Typologia klientów (profile osobowości)
 9. Elementy dopasowania się do danego typu osobowości
 10. Piramida potrzeb klientów
 11. Etapy obsługi
 12. Wizerunek handlowca
 13. Język zwrotów negatywnych i pozytywnych
 14. Asertywność w kontaktach z klientami
 15. Narzędzia asertywnej komunikacji
 16. Trudne sytuacje w sytuacjach obsługi klienta
 17. Techniki odmowy i zabezpieczania relacji
 18. Obsługa klienta przez telefon
 19. Rozmowa przychodząca
 20. Model rozmowy wychodzącej
 21. Umówienie spotkania, a sprzedaż przez telefon
EDYCJEMIASTOSESJA ISESJA II
Edycja 1Kraków10-11.12.1207-08.01.13
Edycja 2Kraków15-16.04.1313-14.05.13
Edycja 3Kraków12-13.08.1316-17.09.13
Edycja 4Kraków17-18.05.1424-25.05.14
Edycja 5Kraków09-10.12.1313-14.01.14
Edycja 6Kraków31.05-01.06.1407-08.06.14

 

Moduł 4. Profesjonalna obsługa klienta B2B

 1. Istota i znaczenie POK
 2. Dlaczego wymagania klientów ciągle rosną?
 3. Komunikacja werbalna
 4. Komunikacja niewerbalna
 5. Szumy komunikacyjne
 6. Techniki aktywnego słuchania
 7. Techniki dopasowania się do klienta na poziomie werbalnym i niewerbalnym
 8. Typologia klientów (profile osobowości)
 9. Elementy dopasowania się do danego typu osobowości
 10. Piramida potrzeb klientów
 11. Etapy obsługi klienta
 12. Profesjonalna autoprezentacja
 13. Język perswazji
 14. Asertywność w kontaktach z klientami
 15. Narzędzia asertywnej komunikacji
 16. Trudne sytuacje w sytuacjach obsługi klienta
 17. Techniki odmowy i zabezpieczania relacji
 18. Obsługa klienta reklamacyjnego
 19. Korespondencja reklamacyjna
EDYCJEMIASTOSESJA ISESJA II
Edycja 1Kraków05-06.01.1302-03.02.13
Edycja 2Kraków11-12.05.1308-09.06.13
Edycja 3Kraków14-15.09.1312-13.10.13
Edycja 4Kraków05-06.11.1311-12.12.13
Edycja 5Kraków11-12.01.1408-09.02.14
Edycja 6Kluszkowce/Kraków14-15.06.1428-29.06.14
Edycja 7Kluszkowce/Kraków14-15.06.1428-29.06.14

 

Moduł 5. Profesjonalne negocjacje z wymagającym klientem

 1. Uwarunkowania przewagi negocjacyjnej
 2. Komunikacja i wywieranie wpływu
 3. Autoprezentacja
 4. Style negocjacyjne
EDYCJEMIASTOSESJA ISESJA II
Edycja 1Kraków07-08.03.1311-12.04.13
Edycja 2Kraków06-07.06.1311-12.07.13
Edycja 3Kraków07-08.09.1305-06.10.13
Edycja 4Kraków18-19.11.1316-17.12.13
Edycja 5Kraków06-07.02.1406-07.03.14
Edycja 6Kraków05-06.07.1419-20.07.14
Edycja 8Sromowce Niżne/Kraków24-25.06.1429-30.07.14
Edycja 7Kraków31.07-01.08.1421-22.08.14

 

Dla każdego modułu uczestnikom zostanie udostępnione szkolenie e-learningowe stanowiące uzupełnienie treści poruszanych na szkoleniu.

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w woj. małopolskim

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.