Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

UMOWA – warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu

 1. Umowa określa wzajemne zobowiązania IBD Business School  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, zwanej dalej Organizatorem, wpisaną do KRS pod nr. 0000244698, i Strony Zgłaszającej udział w szkoleniu na warunkach określonych w zgłoszeniu.
 2. Strona Zgłaszająca udział w szkoleniu zobowiązuje się do przesłania zgłoszenia (skan) mailem lub faksem pod numer (22) 782 73 91 oraz wniesienia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia w wysokości wynikającej ze zgłoszenia na konto:

Deutsche Bank 63 1910 1123 1910 7369 2121 0001

 1. Podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest dokonanie pełnej wpłaty nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty.
 2. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W wypadku wpłacenia należności po wyczerpaniu liczby miejsc w danym terminie zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia lub na życzenie Strony Zgłaszającej – zwrócona będzie cała wpłacona kwota.
 3. W przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie bez udokumentowanej przyczyny Stronie Zgłaszającej nie przysługuje zwrot wpłaty.
 4. Strona Zgłaszająca może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych. Wskazanie powinno mieć formę pisemną.
 5. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 6. Organizator ma prawo do zmian terminów szkolenia bądź poszczególnych sesji z przyczyn od niego niezależnych; brak akceptacji nowego terminu przez Stronę Zgłaszającą powoduje zwrot zapłaconej kwoty przez Organizatora.
 7. W przypadku udostępniania Uczestnikom Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych dostępu do e-repetytorium Organizator ma 3 dni robocze na przekazanie loginu i hasła. Od momentu przesłania danych do logowania jest liczony okres korzystania z narzędzia.

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: IBD Business School, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa najpóźniej w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 1. nazwę/ imię i nazwisko Uczestnika,
 2. adres siedziby/ zamieszkania Uczestnika szkolenia i adres e-mail,
 3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
 4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji.
 1. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości.
 2. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana e-mailem oraz pocztą tradycyjną.

Informacje dodatkowe

Szkolenia odbywają się w dwóch obiektach kampusu IBD: Green Park Conference Centre usytuowanym  nad Zalewem Zegrzyńskim, Serock, ul. Wyzwolenia 63 oraz w Sienna Training Centre znajdującym się w centrum Warszawy, ul. Sienna 73 lub w innych lokalizacjach o podobnym standardzie.

Usługi konferencyjne IBD Business School są świadczone na najwyższym poziomie. Oba obiekty dysponują nowocześnie urządzonymi, klimatyzowanymi salami dydaktycznymi i zapleczem komputerowym z dostępem do Internetu. Centrum konferencyjne w Serocku poleca ponadto wygodne pokoje hotelowe i wyśmienitą kuchnię.

Koszty pobytu w Green Park Conference Centre dla uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez IBD uwzględniają 40-procentowy rabat:

 • nocleg w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem – 130,00 zł brutto
 • nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem – 80,00 zł brutto (za 2 osoby 160,00 zł brutto)
 • śniadanie w formie bufetu – 25,00 zł brutto
 • obiad pełny – 30,00 zł brutto
 • kolacja – 25,00 zł brutto

 

Szczegółowe informacje

Szkolenia otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

faks: (22) 782 73 91

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).
template_training_open_infopage.php