Przywództwo

 

Przykładowe tematy szkoleń kastomizowanych

Powyższe programy są realizowane w formule otwartej i zamkniętej.

 

 • Autoprezentacja
 • Budowanie autorytetu lidera
 • Etykieta w biznesie
 • Delegowanie odpowiedzialności
 • Innowacyjność – na czym polega i jak ją wykorzystywać w pracy menedżerskiej
 • Jak motywować pracowników i uczyć ich odpowiedzialności?
 • Jak skutecznie i efektownie prezentować siebie, produkt i firmę?
 • Komunikacja menedżerska
 • Kontrola menedżerska – narzędzie doskonalenia zarządzania organizacją
 • Kreatywność w pracy menedżerskiej
 • Menedżerskie zarządzanie czasem
 • Motywowanie pozafinansowe pracowników
 • Prowadzenie spotkań biznesowych
 • Osiąganie celów menedżerskich
 • Przywództwo kooperacyjne – Cooperation Based Leadreship
 • Przywództwo w czasach kryzysu
 • Przywództwo w zmianie
 • Planowanie i organizacja pracy menedżera
 • Prezentacje – zasady opracowania
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Trudne rozmowy z pracownikami, jak je przeprowadzać?
 • Wizerunek biznesowy
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie konfliktem i radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Zarządzanie zespołem i przywództwo

 

D o  p o b r a n i a:

Broszura High Performance Leadership_2017  ||  Broszura Rising Leaders Program_2017

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  telefonicznego  lub e-mailowego w celu określenia Państwa oczekiwań oraz przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.