Szkoła Trenerów Biznesu IBD

 

Przykładowe tematy programów kastomizowanych

Powyższe programy są realizowane w formule otwartej i zamkniętej.

 

  • Badanie kompetencji zawodowych trenera biznesu
  • Budowanie profesjonalnego wizerunku trenera
  • „Gra kometencyjna® TRAINERS’ QUANTUM LEAP” – projektowanie, przygotowanie programów i scenariuszy
  • Development Centre – badania indywidualnych kompetencji zawodowych trenera biznesu
  • Projektowanie narzędzi szkoleniowych w pracy trenerskiej
  • Skuteczny metodyk szkoleń
  • Superwizje i mentoringi trenerskie
  • Systemowe zarządzanie metodami rozwoju: coaching w pracy trenerskiej
  • Train the trainer
  • Zarządzanie procesem uczenia się i procesem grupowym

 

D o  p o b r a n i a:  Broszura Business Trainer Certificate

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  telefonicznego  lub e-mailowego w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.