Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

 

Przykładowe tematy szkoleń kastomizowanych

Powyższe programy są realizowane w formule otwartej i zamkniętej

 

 • Tworzenie i wdrażanie modelu kompetencyjnego
 • Kształtowanie efektywnej struktury działu personalnego
 • Wdrażanie systemu motywacyjnego w firmie
 • Budowa efektywnych systemów wynagradzania
 • Budowa i wdrażanie systemów oceny pracowniczej
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Ocena 360 stopni – sposób budowy i wdrażania w organizacji
 • Feedback po ocenie 360 stopni, Assessment/ Development Center
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rekrutacja i selekcja oparte na kompetencjach
 • Wywiad oparty na kompetencjch jako narzędzie doboru pracowników (competence based interview)
 • Projektowanie i prowadzenie sesji Assessment i Development Center
 • Przygotowywanie asesorów wewnętrznych do udziału w sesjach Assessment i Development Center
 • Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
 • Wdrażanie systemu zarządzania szkoleniami w firmie
 • Systemowe zarządzaniem karierą pracowników w organizacji
 • Budowanie i wdrażanie programów talent management
 • Przygotowywanie pracowników działu HR do prowadzenia rozmów metodami coachingowymi
 • Coaching menedżerski jako sposób pracy z podwładnymi
 • Mentoring jako nowoczesna metoda doskonalenia kompetencji pracowników
 • Controling personalny – budowa zestawu mierników efektywności funkcji HR
 • Outplacement – program wsparcia dla zwalnianych pracowników
 • Zarządzanie wiekiem

 

D o  p o b r a n i a:

Broszura-Test Intentio Consensio  || Broszura-Certified Assessor for Assessment & Development Centre   ||  Broszura-Certified-Compensation-and-Benefits-Professional   ||  Broszura-Certificate-in-Talent-and-Career-Management   ||  Broszura-Certified HR Business Partner

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  telefonicznego  lub e-mailowego w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.