Building Company Growth through Innovation (BCGI)

Terminy i lokalizacje: 15.03.2017 - 18.03.2017, Serock
Czas trwania: 48 godz., 4 dni
Opis sesji: 1 sesja
Cena - zw. z VAT: 9 000 PLN Cena promocyjna!

Cena netto: 12 000 PLN 9 000 PLN               Promocja CENA NA START

W celu poprawy wyników, wiele firm koncentruje się na cięciu kosztów i usprawnieniach, przynoszących jednorazowe efekty w krótkim okresie.

Skuteczni menedżerowie jednak rozumieją też rolę, jaką w osiąganiu przez organizację sukcesu w dłuższej perspektywie odgrywają innowacje. Poszukują sposobów tworzenia wartości dodanej dla klientów poprzez wdrażanie coraz lepszych i nowocześniejszych produktów i usług, wchodzenie na nowe rynki oraz doskonalenie jej kluczowych procesów i organizacji pracy.

BCGI wyposaża uczestników w zestaw praktycznych narzędzi do budowy strategii rozwoju produktów, projektowania innowacyjnych procesów i modeli biznesowych oraz tworzenia wartości dodanej dla klienta.

Ten unikalny program pomaga również przeprowadzić samoocenę stylu zarządzania menedżera – uczestnika programu oraz wartości, którymi się kieruje pod kątem jego wpływu na tworzenie kultury innowacji w miejscu pracy.

 

Elżbieta Mytych
Dyrektor Programowy
Centrum Eksperckiego Strategia i Zarządzanie
emytych@ibd.pl
tel. kom. +48 509 001 100
 

PARTNERZY IBD BUSINESS SCHOOL

Idea główne założenia

Building Company Growth through Innovation dotyczy wszystkich wymiarów innowacji w biznesie. Pomaga wdrożyć nowoczesne myślenie zarówno w budowaniu modelu biznesowego firmy, usprawnianiu jej procesów, tworzeniu wartości dodanej dla klienta poprzez wdrażanie nowych produktów i usług, jak i w ekspansji na nowe rynki. Wyposaża uczestników w zestaw praktycznych narzędzi do wykorzystania przy budowie strategii rozwoju produktów, prezentuje rozwiązania przydatne przy projektowaniu innowacyjnych procesów i modeli biznesowych oraz metody tworzenia wartości dodanej dla klienta.

Ten unikalny program pomaga również przeprowadzić samoocenę stylu zarządzania menedżera – uczestnika programu oraz wartości, którymi się kieruje pod kątem jego wpływu na tworzenie kultury innowacji w miejscu pracy (współpracę, dzielenie się wiedzą,  zachęcającą do działania atmosferę, etc.).

Facylitatorzy IBD Business School przekazują praktyczne wskazówki, w jaki sposób przygotować siebie, swoich pracowników i organizację do przełamania barier kulturowych, utrudniających innowacje.

 

Profil uczestnika

Menedżerowie wyższego szczebla z średnich i dużych przedsiębiorstw, przygotowujący się do wdrożenia zarządzania innowacjami w swoich organizacjach. Są to zazwyczaj:

 • członkowie zarządu lub dyrektorzy odpowiedzialni za strategię, marketing, rozwój biznesu lub rozwój produktu,
 • osoby kierujące działami technologicznymi,
 • kierownicy projektu odpowiedzialni za przedsięwzięcia startupowe.

W programie doskonale odnajdą się przedstawiciele różnych obszarów funkcjonalnych tej samej firmy, którzy współdzielą odpowiedzialność za innowacje w swoim przedsiębiorstwie.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Przygotowanie menedżera do wdrożenia kultury innowacji w organizacji
 • Dostęp do praktycznych przykładów innowacji wdrożonych przez firmy, których sukcesy i wzrost jest osiągany dzięki programowi innowacji
 • Stworzenie zasad tworzenia infrastruktury dla wzrostu przez innowacje
 • Przygotowanie praktycznych rozwiązań i zestawu narzędzi przydatnych do natychmiastowego wdrożenia
 • Analiza około 30 przypadków biznesowych
 • Przygotowanie indywidualnego planu budowy innowacyjnego przywództwa
 • Przygotowanie zasad skutecznego zarządzania portfelem innowacyjnych produktów oraz projektów doskonalących procesy
 • Zdefiniowanie jednej innowacyjnej inicjatywy przyspieszającej wzrost firmy uczestnika
 • Zdefiniowanie zasad motywowania pracowników do pracy w kulturze innowacji poprzez stosowanie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu
 • Indywidualna sesja feedbacku
 • Wsparcie facylitatów IBD Business School przez cały okres trwania programu
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju osobistym
  i zawodowym uczestnika
 • Networking i udział w wydarzeniach artystycznych

 

Zakres merytoryczny

I. JAK STWORZYĆ INNOWACYJNĄ FIRMĘ

 1. Pozyskiwanie i wykorzystywanie analiz klienta
 2. Tworzenie wartości dodanej dla klienta

II. JAK ZRÓWNOWAŻYĆ KOSZTY I EFEKTY INNOWACJI

 1. Komercjalizacja innowacji
 2. Zarządzanie ryzykiem biznesowym we wdrażaniu innowacji
 3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym

III. JAK ZARZĄDZAĆ WZROSTEM

 1. Zasady alokacji zasobów firmy do realizacji jej celów
 2. Podejmowanie trudnych decyzji dotyczących portfela projektów firmy

IV. CO TO JEST PRZYWÓDZTWO TECHNOLOGICZNE

 1. Rola zaawansowanych technologii oraz badań i rozwoju w biznesie
 2. Zasady dokonywania przemyślanych inwestycji w innowacyjne technologie

V. JAK INICJOWAĆ INNOWACJE I ZARZĄDZAĆ NIMI

 1. Kultura innowacji firmy jako napęd wzrostu
 2. Identyfikacja kluczowych czynników w stylu przywództwa sprzyjających innowacjom
 3. Zaangażowanie zarządu jako czynnik sukcesu w budowie kultury innowacji
 4. Kiedy, jak i dlaczego doceniać ryzyko i porażkę na równi z sukcesem

VI. CO TO JEST PRZYWÓDZTWO OPARTE NA WARTOŚCIACH

 1. Definiowanie własnej mapy wartości i typu przywództwa
 2. Analiza profilu przywództwa – stworzenie własnej wizji przywództwa i planu jego osiągnięcia
 3. Ożywienie miejsca pracy - wdrożenie kultury zorientowanej na ludzi
 4. Odkrycie wartości skutecznego przywództwa

 

Pobierz broszurę: Building Company Growth through Innovation

 

Metody szkoleniowe

W trakcie całego programu jest wykorzystywana metoda analizy przypadków biznesowych.

 • W ramach BCGI Uczestnicy przeprowadzają analizę około 20 przypadków biznesowych. Każde studium przypadku jest bazą dla autorefleksji i przeniesienia wniosków z analizy na własną rzeczywistość zawodową.
 • Integracja programu z praktyką biznesową odbywa się w małych zespołach, przy wsparciu facylitatorów IBD Business School.
  W zespołach są też przygotowywane projekty, których realizacja odbywa się pomiędzy poszczególnymi sesjami.
 • Uczestnicy programu mają również unikalną szansę dokonania konfrontacji swojego myślenia o innowacjach w biznesie z praktyką podczas paneli dyskusyjnych z udziałem ludzi sukcesu.
 • Bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmian w  postawach i myśleniu o stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w praktyce odgrywają sesje integracji programu i praktyki biznesowej, które są platformą wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami oraz sesje networkingowe.

 

PROWADZĄCY MODUŁY  ||  MENTORZY I COACHOWIE

Prowadzący moduły

prof. Mariusz Bednarek

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu renomowanych uczelni polskich i zagranicznych, ceniony ekspert i doradca wielu organizacji biznesowych m.in. w Polsce, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Peru, Meksyku i Kanadzie. >>

dr Anna Bugalska

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Ceniony ekspert HR, trener, coach. >>

dr Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe...>>

Waldemar Czachorowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1987), magister inżynier organizacji systemów produkcyjnych; dydaktyk akademicki, trener kadr kierowniczych, prezes zarządu firmy szkoleniowo-doradczej, wcześniej dyrektor ds. finansowych i kierownik administracyjny.  >>

dr inż. Przemysław Domański

Doktor inż. elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego), ekspert w dziedzinie zarządzania projektami.>>

dr Beata Kozyra

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Trener biznesu, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele...>>

Arkadiusz Kustra

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej.  >>

Dariusz Mazurek

Absolwent SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Master of Business Administration – University of Illinois at Urbana Champaign, a także podyplomowych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Finansów SGH. Doświdaczony i dojrzały menedżer, konsultant i przedsiębiorca.>>

Elżbieta Mytych

Jest absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja teoria ekonomii) i EMBA Wharton Business School, University of Pennsylvania. Posiada certyfikat Project Manager (metodyka Prince2 Practitioner) i Black Belt (metodyka Lean 6Sigma).>>

dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).>>

 

Mentorzy i coachowie

Marta Gabalewicz

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing SGH oraz Wydziału Psychologii UW. Stypendystka Lund University w Szwecji i Copenhagen Business School w Danii. Akredytowany trener i mentor NMC na wszystkich kursach... >>

Magdalena Kwiatek

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych (psychologia organizacji i zarządzania – 1996, socjologia – 1998). Blisko 20-letnie doświadczenie doradcze i trenerskie zdobywała m.in.  jako Learning & Development Senior Manager (PwC)...>>

Aureliusz Leżeński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator NMC na wszystkich kursach... >>

Agnieszka Marczak-Czajka

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia samooceny oraz aktywnych, innowacyjnych, rozwojowych i kreatywnych postaw u swoich klientów... >>

Agnieszka Szwejkowska

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w następujących obszarach: obsługa klienta, proces sprzedaży, komunikacja interpersonalna...>>

prof. Piotr Olaf Żylicz

Doktor  psychologii organizacji, od kilkunastu lat realizujący projekty konsultingowe dla biznesu. Pracuje również jako trener, głównie w obszarze kompetencji zarządczych, oraz jako coach. Jest akredytowanym mentorom i egzaminatorem NMC.>>

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Program Building Company Success through Innovation składa się z jednej sesji, która trwa 4 dni i odbywa się w Green Parku Conference Centre w Serocku. W jej skład wchodzą moduły, zamykane analizą przypadków biznesowych, po których grupy robocze realizują zadania projektowe i przeprowadzają autorefleksję, facylitowaną przez przedstawiciela IBD Business School.

3 tygodnie przed sesją uczestnicy otrzymują materiały do przygotowania się do zajęć.
W tym czasie jest również przeprowadzane badanie ankietowe, stanowiące podstawę autorefleksji uczestników programu.

 

TERMINY EDYCJI:

EDYCJATERMINY
Edycja I15-18.03.2017

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU:

Cena udziału w programie: 12 000 PLN 9 000 PLN netto. Obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. w ramach Promocji CENA NA START.

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • dostęp do testów i badań online
 • opiekę facylitatora pomiędzy sesjami
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat IBD Business School
 • certyfikat International Education Society (IES)
 • wyżywienie i zakwaterowanie
 • udział w wydarzeniach artystycznych

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Kontakt:

Dział Programów Otwartych,  tel. + 48 768 20 22, +48 695 330 033

DYREKTOR PROGRAMU:

Elżbieta Mytych, Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego Strategia i Zarządzanie

emytych@ibd.pl, tel. kom. +48 509 001 100

 

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).