Certified HR Business Partner (CHRBP)

Terminy i lokalizacje: 06.03.2017 - 06.06.2017, Warszawa
Ostatnie wolne miejsca!

10.03.2017 - 04.06.2017, Katowice
10.03.2017 - 04.06.2017, Wrocław
10.03.2017 - 04.06.2017, Kraków
17.03.2017 - 25.06.2017, Warszawa
17.03.2017 - 25.06.2017, Poznań
17.03.2017 - 25.06.2017, Gdańsk
12.05.2017 - 13.08.2017, Katowice
12.05.2017 - 13.08.2017, Wrocław
12.05.2017 - 13.08.2017, Kraków
26.05.2017 - 20.08.2017, Warszawa
26.05.2017 - 20.08.2017, Poznań
26.05.2017 - 20.08.2017, Gdańsk
18.08.2017 - 19.11.2017, Warszawa
18.09.2017 - 05.12.2017, Katowice
27.10.2017 - 11.02.2018, Warszawa
Czas trwania: 128 godz., 16 dni
Opis sesji: 7 sesji
Cena - zw. z VAT: 8500 PLN

Zaawansowany i kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż. Uczestnicy zdobywają usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi, kształcą niezbędne kompetencje przede wszystkim w nowoczesnym strategicznym partnerstwie na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz w planowaniu i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników.

Dyrektor Programowy: dr Anna Bugalska

 

 

Partnerzy programu

        

 

Zobacz film z wypowiedzią dr Anny Bugalskiej na temat programu CHRBP

 

Cele szkolenia

 • Przygotowanie pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR do sprawnego funkcjonowania w roli HRBP
 • Przekazanie całościowego rozumienia roli HR w organizacji, zrozumienie wszystkich procesów HR-owych
 • Poznanie i nauczenie kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HRBP
 • Przygotowanie do wspierania kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi

Grupa docelowa

 • HR Business Partnerzy potrzebujący kompetencji we wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji i umiejętności wspierania kadry kierowniczej i pracowników
 • Osoby rozpoczynające pracę w roli HRBP, a także zainteresowane jej podjęciem w przyszłości
 • Menedżerowie działów HR, osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

Korzyści dla organizacji i uczestników 

Przygotowanie kompetentnego HR Business Partnera, posiadającego wiedzę o wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi HR w roli HRBP
 • Podniesienie sprawności HR-owca w realizacji zadań
 • Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami pracy z ludźmi niezbędnymi do efektywnego realizowania roli HRBP w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w roli HRBP w przyszłości. Uczestnicy w trakcie 7 sesji w pełni zrozumieją wiedzę o roli HRBP, rozwinięte zostaną ich kompetencje pozwalające na skuteczne wykonywanie pracy na stanowisku HRBP, wpływające na efektywną współpracę z kadrą menedżerską.

Uczestnicy otrzymają też indywidualne wsparcie w ocenie i rozwoju swoich osobistych kompetencji. W ramach programu przewidziane jest badanie uczestników szkolenia autorskim narzędziem IBD, tj. ICP – oceną typu 360 stopni. Oceniani będą przez indywidualnie dobraną grupę respondentów. Efekt badania to wypracowanie Indywidualnego planu dalszego rozwoju kompetencji każdego uczestnika szkolenia HRBP.

Tematyka

Moduł I. Kompetencje HR. Rola HRBP, narzędzia HR w pracy HRBP

Moduł II. Kompetencje budowania wizerunku HRBP. Umiejętności pracy z grupą: prowadzenie warsztatów, prezentacji, spotkań i dyskusji przez HRBP

Moduł III. Kompetencje rozwiązywania trudnych sytuacji. Trudne rozmowy, zarządzanie konfliktem i asertywność w pracy HRBP

Moduł IV. Kompetencje zarządzania projektem przez HRBP. Przygotowywanie, realizacja i wdrażanie projektów przez HRBP.

Moduł V. Kompetencje zarządzania zmianą w roli HRBP.

Moduł VI. Coaching Fundamentals Certificate. W oparciu o certyfikowany program Nobel Manhattan Coaching.*

Moduł VII. Kompetencje menedżerskie. HRBP jako partner kadry kierowniczej w zarządzaniu zespołem

 

Podsumowanie cyklu szkoleniowego – sesja pytań, odpowiedzi, analiza własnych kompetencji w odniesieniu do oczekiwań stanowiska HRBP, budowanie własnego planu rozwoju.

WAŻNE! Realizacja programu umożliwia zaliczenie kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpoczęcie procesu międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching & Mentoring.

D o  p o b r a n i a: Broszura Certified HR Business Partner

 

Słowa kluczowe: HRBP, business partner, kompetencje HRBP, rola HRBP, narzędzia w pracy HRBP, zarządzanie projektami HR, zawód HRBP

Metody szkoleniowe

Szkolenia prowadzone w formie warsztatów, wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wykorzystywane metody szkoleniowe w trakcie programu:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje i moderacja prowadząca do wymiany doświadczeń i opinii
 • case studies oparte na praktycznych doświadczeniach z różnych firm i branż. Wyniki badań, najnowsze koncepcje, praktyczne modele działań
 • wideotrening
 • role play, scenki
 • filmy, fragmenty obrazujące przykłady omawianych treści
 • testy, kwestionariusze - indywidualna diagnoza potencjału i obszarów do rozwoju

 

dr Anna Bugalska

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Ceniony ekspert HR, trener, coach.>>

Jolanta Hanc

Z wykształcenia polonistka, absolwentka podyplomowych studiów: Zarządzanie i Marketing na SGH oraz Profesjonalny Trener Biznesu w Akademii Koźmińskiego i Instytucie Rozwoju Biznesu (obecnie: IBD Business School), certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, mediator, asesor sesji AC/DC...>>

Małgorzata Klimowicz

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, mediator, coach, asesor AC/DC/DLC. Menedżer, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem...>>

Aureliusz Leżeński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching...>>

Agnieszka Łakińska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Master of Business Administrationa University of Illinois at Urbana-Champagne i Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony menedżer, konsultant. i coach.>>

Agnieszka Marczak-Czajka

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia samooceny oraz aktywnych, innowacyjnych, rozwojowych i kreatywnych postaw u swoich klientów... >>

Marcin Markowski

Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Akademii Dyplomatycznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz Podyplomowego Studium Public Relations przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.>>

Elżbieta Mytych

Jest absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja teoria ekonomii) i EMBA Wharton Business School, University of Pennsylvania. Posiada certyfikat Project Manager (metodyka Prince2 Practitioner) i Black Belt (metodyka Lean 6Sigma).>>

Beata Pietrzykowska-Stachnik

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  studiów podyplomowych na KUL oraz licznych szkoleń, m.in.  w obszarze budowania wizerunku pracodawcy czy nowoczesnych narzędzi rekrutacji. Od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR.>>

Ewa Suchorzebrska-Bębenek

Praktyk biznesu, 20 lat doświadczenia w HR w dużej międzynarodowej firmie z branży FMCG. Odpowiedzialna za tworzenie i wdrożenie polityki szkoleń i rozwoju pracowników w całej organizacji, w tym rozwijanie kompetencji przywódczych kadry menedżerskiej...>>

Beata Wiernicka-Bełz

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Doświadczony menedżer, dyrektor HR...>>

prof. Piotr Olaf Żylicz

Doktor  psychologii organizacji, od kilkunastu lat realizujący projekty konsultingowe dla biznesu. Pracuje również jako trener, głównie w obszarze kompetencji zarządczych, oraz jako coach. Jest akredytowanym mentorom i egzaminatorem NMC. >>

 

TERMINY EDYCJI*:

Warszawa

06-08.03.2017 sesja I
20-21.03.2017 sesja II
03-04.04.2017 sesja III
24-25.04.2017 sesja IV
08-09.05.2017 sesja V
22-24.05.2017 sesja VI
05-06.06.2017 sesja VII

26-28.05.2017 sesja I
10-11.06.2017 sesja II
24-25.06.2017 sesja III
08-09.07.2017 sesja IV
22-23.07.2017 sesja V
04-06.08.2017 sesja VI
19-20.08.2017 sesja VII

27-29.10.2017 sesja I
18-19.11.2017 sesja II
02-03.12.2017 sesja III
16-17.12.2017 sesja IV
13-14.01.2018 sesja V
26-28.01.2018 sesja VI
10-11.02.2018 sesja VII

  

   17-19.03.2017 sesja I
   01-02.04.2017 sesja II
   22-23.04.2017 sesja III
   13-14.05.2017 sesja IV
   27-28.05.2017 sesja V
   09-11.06.2017 sesja VI
   24-25.06.2017 sesja VII

   18-20.08.2017 sesja I
   02-03.09.2017 sesja II
   16-17.09.2017 sesja III
   30.09-01.10.2017 sesja IV
   14-15.10.2017 sesja V
   27-29.10.2017 sesja VI
   18-19.11.2017 sesja VII

 

Katowice

10-12.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
08-09.04.2017 sesja III
22-23.05.2017 sesja IV
06-07.05.2017 sesja V
19-21.05.2017 sesja VI
03-04.06.2017 sesja VII

18-20.09.2017 sesja I
02-03.10.2017 sesja II
16-17.10.2017 sesja III
23-24.10.2017 sesja IV
06-07.11.2017 sesja V
17-19.11.2017 sesja VI
04-05.12.2017 sesja VII

  

   12-14.05.2017 sesja I
   27-28.05.2017 sesja II
   10-11.06.2017 sesja III
   01-02.07.2017 sesja IV
   15-16.07.2017 sesja V
   28-30.07.2017 sesja VI
   12-13.08.2017 sesja VII

 

Poznań

17-19.03.2017 sesja I
01-02.04.2017 sesja II
22-23.04.2017 sesja III
13-14.05.2017 sesja IV
27-28.05.2017 sesja V
09-11.06.2017 sesja VI
24-25.06.2017 sesja VII

  

   26-28.05.2017 sesja I
   10-11.06.2017 sesja II
   24-25.06.2017 sesja III
   08-09.07.2017 sesja IV
   22-23.07.2017 sesja V
   04-06.08.2017 sesja VI
   19-20.08.2017 sesja VII

 

Wrocław

10-12.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
08-09.04.2017 sesja III
22-23.05.2017 sesja IV
06-07.05.2017 sesja V
19-21.05.2017 sesja VI
03-04.06.2017 sesja VII

  

   12-14.05.2017 sesja I
   27-28.05.2017 sesja II
   10-11.06.2017 sesja III
   01-02.07.2017 sesja IV
   15-16.07.2017 sesja V
   28-30.07.2017 sesja VI
   12-13.08.2017 sesja VII

 

Gdańsk

17-19.03.2017 sesja I
01-02.04.2017 sesja II
22-23.04.2017 sesja III
13-14.05.2017 sesja IV
27-28.05.2017 sesja V
09-11.06.2017 sesja VI
24-25.06.2017 sesja VII

 

   26-28.05.2017 sesja I
   10-11.06.2017 sesja II
   24-25.06.2017 sesja III
   08-09.07.2017 sesja IV
   22-23.07.2017 sesja V
   04-06.08.2017 sesja VI
   19-20.08.2017 sesja VII

 

Kraków

10-12.03.2017 sesja I
25-26.03.2017 sesja II
08-09.04.2017 sesja III
22-23.05.2017 sesja IV
06-07.05.2017 sesja V
19-21.05.2017 sesja VI
03-04.06.2017 sesja VII

 

   12-14.05.2017 sesja I
   27-28.05.2017 sesja II
   10-11.06.2017 sesja III
   01-02.07.2017 sesja IV
   15-16.07.2017 sesja V
   28-30.07.2017 sesja VI
   12-13.08.2017 sesja VII

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia**: 8 500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 8 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Sienna Training Centre w Warszawie, ul. Sienna 73 oraz  Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław

 

* Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom z przyczyn niezależnych od IBD Business School.
** IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 

DROSED SA

Niniejszym, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Waldemara Czachorowskiego, będącego trenerem w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie za przeprowadzenie sesji szkoleniowej nt.: Zarządzania projektem i zmianą”, która odbyła się 24/25 maja 2014 r. w ramach certyfikowanego projektu HR Biznes Partner. Wysoki poziom merytoryczny treningu, wykorzystane narzędzia, zrobiły na mnie ogromne wrażenie.
Instytut Rozwoju Biznesu to solidny i profesjonalny partner świadczący najwyższej jakości usługi z zakresu dostarczania wiedzy gwarantującej rozwój kompetencji menedżerskich.

Żaneta Wiśnik

Drosed SA

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Program szczegółowy

MODUŁ I. KOMPETENCJE HR. Rola HRBP, narzędzia HR w pracy HRBP
3 dni, prowadząca:  Beata Wiernicka-Bełz, Anna Bugalska

1. Strategiczne podejście do HR

2. Rozumienie kompetencji jako podstawy strategicznego zarządzania ludźmi

3. Procesy HR realizowane w organizacjach

4. Rola HRBP

5. Partnerstwo w biznesie: perspektywa strategiczna i operacyjna

 • Struktura HR dziś i docelowa
 • Kierunki zmiany roli HR
 • Typowe oczekiwania biznesu od HRBP
 • Typowe zadania HRBP w organizacjach
 • Filary skuteczności na stanowisku HRBP
 • Korzyści dla firmy z realizacji roli HRBP
 • Zagrożenia niespełnienia oczekiwań przez HRBP, obszary ryzyka ograniczającego pełnienie roli HRBP
 • Oczekiwane kompetencje od osoby pracującej na stanowisku HRBP
 • Sposób budowania zaufania pomiędzy  menedżerem a HRBP
 • Sposób rozpoznawania potrzeb biznesu i generowania rozwiązań
 • Sposób komunikacji HRBP z menedżerami w organizacji 

6. Przykłady inicjatyw biznesowych, w których oczekiwane jest wsparcie HR

7. Oczekiwania w stosunku do HR w firmie, w jaki sposób ocenia się skuteczność/ efektywność funkcjonowania HR

8. Sposób komunikacji i budowania wizerunku HRBP

9. Omówienie najważniejszych narzędzi w pracy HRBP

 • Wywiad kompetencyjny
 • Mini AC, symulacje w procesach rekrutacji
 • Opisy stanowisk pracy
 • Adaptacja nowych pracowników
 • SOOP
 • MBO
 • Programy talent management
 • Przegląd narzędzi zarządzania rozwojem pracowników

 

Moduł II. KOMPETENCJE BUDOWANIA WIZERUNKU HRBP. Umiejętności pracy z grupą: prowadzenie warsztatów, prezentacji, spotkań i dyskusji przez HRBP.
2 dni, prowadzący: Marcin Markowski

1. Prowadzenie warsztatów

 • Fazy i przebieg warsztatów – jak organizować czas i przestrzeń, by osiągnąć postawione cele na warsztacie
 • Wyciąganie wniosków z analizy oczekiwań grupy w celu zaplanowania warsztatu, dopasowanego do potrzeb grupy
 • Elastyczność programu – elastyczność trenera: jak to robić? Jak prowadzić dyskusje moderowane i realizować ćwiczenia, gdy mamy 5 minut, 20 lub 30
 • Symulacje prowadzenia warsztatów – indywidualny wideotrening z pogłębionym feedbackiem na bazie case study uczestników (ćwiczenie symulacji realnych przykładów)

2. Przygotowanie się do prezentacji

 • Nastawienie prezentera i praca nad sobą
 • Metody zarządzania tremą
 • Wygląd prezentera

3. Socjotechniczne techniki wywierania wpływu na odbiorcę wg Cialdiniego i Hogana – sztuka perswazji

4. Przeprowadzenie prezentacji

 • Start prezentacji – swobodne nawiązywanie kontaktu z odbiorcami
 • Kontakt z uczestnikami prezentacji
 • Zakończenie prezentacji
 • Symulacje prezentacji

5. Prowadzenie spotkań i dyskusji

 • Planowanie spotkania
 • Prowadzenie spotkania
 • Prowadzenie dyskusji
 • Facylitacja dyskusji grupowej
 • Radzenie sobie z trudnymi przypadkami
 • Co sprawia, że spotkanie jest udane? – ostateczne rekomendacje i najlepsze praktyki
 • Symulacje prowadzenia spotkań, dyskusji

 

Moduł III. KOMPETENCJE ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI. Trudne rozmowy, zarządzanie konfliktem i asertywność w pracy HRBP
2 dni, prowadząca: Marzena Kostelecka-Biernat

1. Prowadzenie trudnych rozmów w pracy HRBP

 • Rozmowy korygujące
 • Rozmowy oceniające
 • Rozmowy rozwojowe
 • Zwalnianie pracowników

2. Rozwiązywanie konfliktów

 • Narzędzia rozwiązywania trudnych problemów w zespołach pracowniczych
 • Stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych
 • Efektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych
 • Przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów
 • Etapy eskalacji konfliktu
 • Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
 • Postępowanie z "trudnymi" współpracownikami
 • Postawa asertywna w procesie rozwiązywania konfliktów

3. Asertywność w pracy HRBP

 • Czy jestem asertywny? – diagnoza własnej postawy
 • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
 • Dostosowanie rodzaju asertywności do rozmówcy
 • Rozpoznanie własnych zachowań – „Mapa asertywności”
 • Identyfikacja głównych blokad naszej asertywności
 • Budowanie postawy asertywnej
 • Elementy zachowania asertywnego
 • Asertywna komunikacja jako podstawowe narzędzie osiągania celów i wywierania wpływu
 • Asertywne egzekwowanie celów i zadań
 • Narzędzia asertywności

 

MODUŁ IV. KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM. Przygotowywanie, realizacja i wdrażanie projektów przez HRBP
2 dni, prowadząca: Elżbieta Mytych

1. Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych

2. Etapy projektów organizacyjnych:

 • definiowanie projektu,
 • planowanie projektu,
 • realizacja projektu,
 • zamknięcie projektu.

3. Uczestnicy projektów

4. Zarządzanie projektem:

 • zarządzanie celem i zakresem projektu,
 • zarządzanie czasem w projekcie,
 • zarządzanie zasobami w projekcie,
 • zarządzanie kosztami projektu,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • zarządzanie jakością w projekcie,
 • zarządzanie komunikacją i raportowaniem w projekcie,
 • zarządzanie testem i wdrożeniem w projekcie.

5. Czynniki sukcesu w projekcie

 

Moduł V. KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W ROLI HRBP
2 dni

Zarządzanie zmianą

1. Pojęcie zmiany organizacyjnej

2. Etapy wprowadzania zmian

3. Inicjowanie zmian

4. Planowanie zmian

5. Zarządzanie procesem zmian – czynniki sukcesu zmiany

6. Emocje pojawiające się w procesie zmian

7. Dynamika grupy, faza rozwoju organizacji a proces zmiany

8. Rola kadry kierowniczej w procesie zmiany

9. Sposoby angażowania pracowników w zmiany

10. Komunikacja w zmianie

11. Zarządzanie reakcjami na zmianę, rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany

12. Przyczyny niepowodzeń zmian – analiza błędów

 

MODUŁ VI. KOMPETENCJE COACHINGOWE. Coaching Fundamentals Certificate
3 dni, prowadzący: Aureliusz Leżeński, Marta Gabalewicz, Agnieszka Marczak-Czajka, Olaf Żylicz

Program umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowych certyfikacji. Więcej informacji o programie: http://www.ibd.pl/szkolenie-otwarte/coaching-fundamentals-certificate-cfc/
 

Dzień pierwszy – prowadzenie rozmowy i słuchanie

 • Coaching konwersacyjny
 • Sztuka prowadzenia rozmów
 • Jak wygląda dobra rozmowa?
 • Tworzenie przyjemnego klimatu rozmowy
 • Dlaczego warto być otwartym
 • Uczestnicy rozmowy
 • Rola Mówcy
 • Dobry słuchacz
 • Informacja zwrotna  
 • Kiedy udzielać informacji zwrotnej?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej w prawidłowy sposób?
 • Otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Radzenie sobie z informacją zwrotną
 • Słuchanie, jako podstawowa umiejętność w coachingu
 • Jak dobrze umiemy słuchać?
 • Poziomy słuchania w coachingu
 • Różne rodzaje słuchania
 • Kim jest dobry słuchacz?
 • Wsłuchiwanie się w siebie
 • Koncentracja 
 • Tworzenie przestrzeni wewnętrznej
 • Tworzenie przestrzeni u innych
 • Coaching a elementy osobiste coacha
 • Wykorzystanie ciszy
 • Coaching telefoniczny
 • Przerywanie
 • Emocje i odczucia
 • Przekonania
 • Poufność
 • Ograniczenia w coachingu

 

Dzień drugi – umiejętność zadawania pytań i model T-GROW

 • Czym jest pytanie?
 • Struktura pytania
 • Pytania a uwarunkowania społeczne
 • Wykorzystanie głosu
 • Typy pytań
 • Pytania mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi
 • Pytania z prośbą o doprecyzowanie
 • Pytania, które wymuszają działanie
 • Pytania, które kwestionują dotychczasowy sposób myślenia
 • Pytania, które zmieniają sposób myślenia
 • Pytania typu „a gdyby”
 • Wykorzystanie presupozycji
 • Pytania problemowe
 • Inne techniki zadawania pytań
 • Schematy językowe
 • Model TGROW
 • Temat
 • Formularz do wypełnienia przed sesją coachingową
 • Ćwiczenie Koło Życia
 • Cel
 • Fakty/Rzeczywistość
 • Możliwości/Opcje
 • Plan działania
 • Formularz oceny zaangażowania
 • Zalety modelu T-GROW

 

Dzień trzeci – wartości i coaching w miejscu pracy

 • Czym są wartości?
 • Wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu głównych wartości
 • Określanie własnych głównych wartości
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z karierą
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z coachingiem
 • Coaching w organizacji
 • Coach zewnętrzny wobec organizacji
 • Coach wewnętrzny w organizacji
 • Warunki stosowania coachingu w organizacji
 • Metody identyfikacji potrzeb coachingowych w organizacji
 • Zasady zarządzania procesem coachingu w organizacji
 • Ewaluacja procesu coachingowego w organizacji
 • Superwizja coacha wewnętrznego i zewnętrznego
 • Menedżer jako coach
 • Coaching jako narzędzie zarządzania
 • Korzyści płynące z coachingowego stylu zarządzania
 • Stosowania podejścia coachingowego w relacji menedżer-podwładny
 • Analiza wyzwań coachingowych menedżera
 • Wdrażania coachingu w codziennym życiu menedżera

 

MODUŁ VII. KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE. HRBP jako partner kadry kierowniczej w zarządzaniu zespołem
2 dni

1. Rola szefa, kluczowe kompetencje oczekiwane od kierowników

2. Wizja swojej komórki organizacyjnej przez lidera

3. Przywództwo sytuacyjne i sposób pracy menedżera z pracownikami na różnym etapie rozwoju

 • Dojrzałość pracownika – charakterystyka, diagnoza
 • Funkcjonowanie menedżerów o różnych stylach i pracowników o różnych poziomach dojrzałości
 • „Motywacyjny katalog zachowań menedżerskich” - jakie działania menedżerskie motywują  pracowników o różnym typie dojrzałości zawodowej
 • Narzędzia transferu odpowiedzialności ‘w dół’: od D1 do D4 – w jakich sytuacjach postępować autokratycznie, a w jakich demokratycznie,  aby rozwijać ludzi
 • Komu i co delegować – delegowanie uprawnień

4. Rozmowy menedżerskie, które motywują o rozwijają kompetencje

5. Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?

 • Expose szefa
 • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego i podstawa do prowadzenia okresowych rozmów
 • Udzielanie i otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Trudne sytuacje kierownicze i sposoby postępowania:
 • postawa roszczeniowa pracownika,
 • agresją (jawna i ukryta) w trakcie rozmów,
 • „negocjowanie” wynagrodzeń, ocen,
 • utrudnienia w obiektywizmie przekazywanych informacji, emocje.


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).