Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Beatricze Andrzejewska – senior trener/ senior konsultant

Dyrektor Projektów, członkini Rady Programowej IBD Business School

Doktor psychologii, doświadczony trener,  senior konsultant, ceniony metodyk oraz autorka wielu programów szkoleniowo-rozwojowych w IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu). Wcześniej pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2006 wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2006 roku pracowała w IBD. Pełniła funkcje Wiceprezesa ds. Programowych, Dyrektora Programowego Centrów Eksperckich: Przywództwo oraz Szkoła Trenerów Biznesu IBD. Obecnie Dyrektor Projektów ww. centrach.

Od 2002 prowadzi treningi i szkolenia w zakresie m.in.: kreatywności i wspierania innowacyjności, rozwoju umiejętności menedżerskich i pracowniczych, sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, negocjacji biznesowych, umiejętności interpersonalnych i elementów asertywności, pracy ze stresem i w sytuacji stresu. Realizowała projekty szkoleniowe m.in. dla: PZU SA, Bank Zachodni WBK SA, Bank BPH, Biuro Plus SA, Lantmännen Axa Poland Sp. z o.o.

Współredaktorka książek i autorka artykułów z zakresu problematyki psychologii twórczości, m.in. Twórczość jako autokreacja (2002); Kreatywność, tożsamość, adaptacja w dobie zmian społeczno-gospodarczych (2003); Twórczość jako cel i metoda kształcenia (2005); Twórczość w organizacji jako proces rozwiązywania problemów (2007).

Pasjonuje się historią sztuki, teatrem, literaturą, w której szczególne miejsce zajmuje Witold Gombrowicz. Podróżuje, ceni spotkania z ludźmi różnych kultur.

Specjalizacja doradcza: zarządzanie, przywództwo, HR