Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Paweł Utracki

Senior konsultant Centrum Eksperckiego - Gry i Grywalizacja, członek Rady Programowej IBD Business School

projektant gier/ trener/ konsultant

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje: projektowanie i walidację gier szkoleniowych (w formule otwartej i kastomizowanej), zarządzanie zespołami projektowymi i testerami, badania w obszarze game-based learning. Autor i projektant (oraz menedżer odpowiedzialny za realizację) m.in. takich gier, jak: Gorączka Złota, Kredyt Zaufania, Agenci Zmiany, Kierownicy Aptek, High-Impact Leadership Online Game (HIL online) czy HR Transformation.

Jest trenerem i konsultantem w Centrum Eksperckim Gry Szkoleniowe i Symulacje. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier (PTBG). Tworzy programy szkoleniowe i prowadzi szkolenia z zakresu  zastosowania i projektowania gier szkoleniowych oraz warsztaty w obszarze metodyki szkoleniowej, skierowane do trenerów, facylitatorów, edukatorów.  Przeprowadza kalibracje trenerów w obszarze szkoleń z użyciem gier.

Kluczowe kompetencje doradcze i menedżerskie to: analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, diagnoza psychologiczna (praca na istniejących narzędziach), assessment i development centre, coaching, a także zarządzanie zespołami i projektami w obszarze budowy gier szkoleniowych.

Jest absolwentem certyfikowanych programów: Certified Assessor for Assessment & Development Centre IES, IBD; Certified Train the Trainers, IES, IBD; Business Trainer Certificate IES, IBD; Certificate in Advanced English i Certificado de Escuela Montalbán, Granada – nivel avanzado de Español.

Hobby Pawła Utrackiego to nurkowanie, gry planszowe i komputerowe, skoki spadochronowe, literatura SF&Fantasy, tenis.