Programy MBA – zmiany i oczekiwania

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Studia MBA – do kogo są adresowane i jakie dają korzyści w rozwoju zawodowym

Włodzimierz K. Buśkiewicz
Prezes Zarządu IBD Business School

Źródło: Personel i Zarządzanie”, nr 8/2016

W latach światowego kryzysu finansowego (2008-2013) nastąpił w Polsce spadek zarówno liczby oferowanych programów, jak i liczby kandydatów na studia MBA. Natomiast w latach 2014-15 nastąpiło ożywienie zainteresowania takimi studiami; wzrosła zarówno liczba programów, jak i liczba kandydatów. Inną oznaką ożywienia rynku MBA w ostatnich latach jest też wzrost liczby przystępujących do egzaminu GMAT (Graduate Management Admission Test). Wskazują na to dane corocznie publikowane przez Graduate Management Admission Council.  Na świecie test ten jest wymagany przez wiele programów MBA. Wprawdzie w Polsce GMAT jest rzadko wymagany, to jednak wydatny wzrost liczby Polaków przystępujących do tego testu świadczy o zwiększonym zainteresowaniu studiami MBA, zwłaszcza podejmowanymi za granicą.

Warto również zwrócić uwagę na pewne zmiany w programach studiów MBA. Wynikają one głównie z dwóch czynników: zmian technologii oraz zmian preferencji studentów i ich pracodawców. W zmianach technologicznych chodzi oczywiście o digitalizację metod nauczania. Coraz więcej programów wykorzystuje platformy elektroniczne. Wprawdzie programy realizowane całkowicie on-line są jeszcze rzadkością, zwłaszcza w Polsce, to formą nauczania zdobywającą popularność jest tzw. blended learning, czyli metoda łącząca tradycyjne sposoby prowadzenia zajęć z aktywnościami odbywającymi się zdalnie za pomocą komputera. Dzięki temu można zmniejszyć częstotliwość zjazdów, co jest ważną korzyścią dla uczestników i ich pracodawców.

Inna zmiana oczekiwań ze strony studentów i ich pracodawców dotyczy charakteru wiedzy i umiejętności dostarczanych w trakcie studiów MBA. Coraz bardziej cenią oni rozwój tzw. umiejętności miękkich, a zwłaszcza zdolności przywódczych, a mniej dostarczanie tzw. twardej wiedzy (np. analityka finansowa), która kiedyś dominowała w kształceniu MBA. Ważne stają się również przedmioty dotyczące wykorzystania nowych technologii w biznesie oraz kreowania innowacyjności.

Studia MBA są skierowane do osób z doświadczeniem zawodowym, zainteresowanych przyspieszeniem rozwoju lub zmianą swojej kariery zawodowej. Praktycznie wszystkie programy MBA w Polsce i zdecydowana większość takich programów na świecie wymaga na wejściu kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Pewien rodzaj tych studiów – Executive MBA – wymaga minimum 5-7-letniego doświadczenia na stanowisku menedżerskim. Doświadczenie zawodowe jest niezbędne, aby w pełni skorzystać z programu MBA, bo jest to program  skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych problemów zarządzania, w tym problemów doświadczanych przez uczestników w ich miejscu pracy. I jeszcze raz warto podkreślić wartość edukacji w języku angielskim, który jest lingua franca biznesu. Warto wykonać ten wysiłek i wybrać programy MBA/ Executive MBA, w których uczą wykładowcy ze świata, a nie tylko z Polski! Trudno sobie dzisiaj wyobrazić biznes i jego długofalowy rozwój bez międzynarodowych kontaktów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter