Aktualności

Fundusze europejskie przeobrażają rynek szkoleń

Niemała część środków europejskich napływających z Brukseli do Polski jest przeznaczona na szkolenia. Pierwsza pula funduszy zaplanowana na lata 2004-2006 wyniosła ponad 250 mln euro i będzie wydawana na projekty realizowane jeszcze do końca 2008 roku. W drugim rozdaniu, w latach 2007-2013 suma ta uległa zwielokrotnieniu.

Kategorie: IBD w mediach

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego po 20.03.2007 roku

20 marca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Ma ona na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw gospodarczych. Ale zmiany te nie dotyczą tylko przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Obejmują również ogólne zasady procesu, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.

Kategorie: IBD w mediach

Rozwój rynku szkoleniowego sprzyja tworzeniu standardów, które strzegą jakości pracy trenerów

IRB już w momencie nawiązywania współpracy z trenerami, przy rekrutacji, przeprowadza pogłębione testy, które mają nam pomóc w dobrym ustawieniu poszczególnych osób w hierarchii organizacyjnej. Na dole znajdują się najmniej doświadczeni trenerzy, a na górze przeciwnie – ci najlepiej wykwalifikowani, z największą praktyką, z wypracowaną kulturą i standardami pracy – wskazuje Mira Dziedzic.

Kategorie: IBD w mediach