Aktualności

Czy można zmierzyć kompetencje pracownika?

II Spotkanie Eksperckie w Instytucie: Praktyka AC/DC w Polsce na podstawie wyników ankiety W listopadzie 2008 roku Instytut Rozwoju Biznesu zapoczątkował spotkania w wąskim gronie specjalistów i ekspertów, których celem jest porównywanie aktualnego stanu wiedzy o praktyce biznesu w Polsce...
Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Przywództwo, HRM
II Spotkanie Eksperckie. Praktyka stosowania AC/DC w Polsce. Fotorelacja

II Spotkanie Eksperckie. Praktyka stosowania AC/DC w Polsce. Fotorelacja

II Spotkanie Eksperckie było poświęcone dyskusji nad wynikami badania ankietowego, które obejmowało najważniejsze aspekty stosowania metody AC/DC.

Kategorie: Fotorelacje, Wydarzenia

II SPOTKANIE EKSPERCKIE. HRM. Praktyka stosowania AC/DC w Polsce, 19 maja 2009, Centrum Konferencyjne Instytutu w Serocku

W listopadzie 2008 roku Instytut Rozwoju Biznesu zapoczątkował spotkania w wąskim gronie specjalistów i ekspertów, których celem jest porównywanie aktualnego stanu wiedzy o praktyce biznesu w Polsce w wybranych dziedzinach, odnoszenia jej do standardów na świecie i dyskutowanie tych zagadnień, które są krytyczne dla podnoszenia kwalifikacji polskich kadr, a także poziomu i efektywności zarządzania organizacjami.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi