Aktualności

Gerard O’Donovan poprowadzi warsztaty coachingowe

Już we wrześniu, a ściślej 23 i 24 w Centrum Sienna znakomity coach, mentor i mówca, założyciel i dyrektor zarządzający Noble Manhattan Coaching spotka się z uczestnikami „Introduction to coaching” i jednodniowego szkolenia „Business Building Day”. Pierwsze wydarzenie, objęte systemem...
Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Coaching, Przywództwo, HRM

Development and Learning Center

To nowa oferta Instytutu Rozwoju Biznesu dla firm, które w krótkim czasie potrzebują podnieść wybrane kompetencje menedżerów. Program DLC jest oparty na dynamicznej i angażującej metodzie kształcenia. Polega ona na kilkukrotnym pomiarze kompetencji w trakcie trwania sesji i każdorazowym udzielaniu...
Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Przywództwo, HRM

Szkolenia dla pracowników PW

Na podstawie zamówienia publicznego w ramach projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” Instytut Rozwoju Biznesu realizuje dla uczelni: szkolenie dla kadry kierowniczej z systemu oceny pracowników nie będących nauczycielami akademickimi  oraz  trening trenerów...
Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Przywództwo, HRM