Assessment Center online. Oferta IBD Business School

Jak pokazuje praktyka naszych konsultantów z ostatnich miesięcy, zarówno szkolenia, jak i usługi doradcze mogą z powodzeniem odbywać się zdalnie. Przykładem są choćby sesje assessment center on-line.

Assessment Center on-line – to, co najważniejsze

Okazuje się, że jeśli obie strony procesu (szkoleniowego czy doradczego) znają i aprobują podstawowe zasady, które go regulują, to otrzymujemy bardzo dobre rezultaty. W przypadku metody assessment center takimi determinującymi efektywność kształcenia – zdalnego i tradycyjnego – są światowe standardy zawarte w międzynarodowych wytycznych.

Szerzej o tym, jak się przeprowadza assessment center on-line w najnowszym artykule pisze Włodzimierz Buśkiewicz, wieloletni praktyk z doświadczeniem w realizacji sesji AC/DC zarówno szkoleniowych, jak i w projektach doradczych. Polecamy lekturę z pełnym przekonaniem. Warto, naszym zdaniem, dowiedzieć się, jak przebiega taki proces właśnie z perspektywy konsultanta, który pracował z grupami assessmentowymi z różnych branż i który wykształcił już spore grono profesjonalnych asesorów assessment i development center.

Najświeższe doświadczenia społeczne i biznesowe, choć trudne, nieoczekiwane, budzące zrozumiały lęk, unaoczniły większości z nas, jak proste w użytkowaniu są różne, powszechnie dostępne platformy internetowe. I jak bardzo w procesie kształcenia może być przydatny smartfon czy nawet zwykły telefon.

Dodajmy tylko, że aby takie zdalne zajęcia były wartościowe pod względem merytorycznym i, oczywiście, satysfakcjonujące, w dniu zajęć nie należy prowadzić żadnych innych równoległych domowych działań. Lepiej jest też przełożyć ważne rozmowy telefoniczne na później. Potrzebne są bowiem spokój, koncentracja i motywacja. I koniecznie należy robić, w ustalonym z konsultantem trybie, przerwy na relaks czy posiłek. A przed zajęciami zdalnymi warto sprawdzić, czy w miejscu pracy będzie dostatecznie cicho i czy nie zabraknie nam czystych kartek i piszących długopisów:) Powodzenia!

Ważne linki: Szkolenia on-line  Usługi doradcze

 

assessment center on-line

Powrót...