Etyka w pracy mentora. Głos w dyskusji o zasadach etycznych w mentoringu

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu dr hab. Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej  „Etyka w pracy mentora”, cenionej specjalistki w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, autorki wielu książek z tego zakresu, w tym z mentoringu i coachingu.  Artykuł publikujemy w naszym dziale „Wiedza dla biznesu”.

Etyka w pracy mentora, przestrzeganie jej podstawowych reguł to niewątpliwie podstawa w tym coraz ważniejszym zawodzie, jeśli chodzi o kształcenie kadr dla biznesu. W artykule autorka główny akcent kładzie na zasady etyczne, jakimi w pracy powinien kierować się mentor. „Podejmując próbę skrótowej odpowiedzi – pisze dr Małgorzata Sidor-Rządkowska – punktem wyjścia warto uczynić samą istotę pojęcia 'kompetencje’. Nie wchodząc w złożone rozważania definicyjne, stwierdzić należy, że kompetencje to: wiedza, umiejętności i postawa.”

etyka w pracy biznesu

Jeśli chodzi o wiedzę, to, zdaniem autorki, przede wszystkim mentor powinien mieć gruntowne przygotowanie w dziedzinie, w której będzie się specjalizował. W umiejętnościach zaś liczą się przed wszystkim fachowość i zdolność do przekazywania wiedzy i doświadczenia. W odniesieniu do postawy to najważniejsze jest przywiązanie do najwyższych wymagań etycznych, a stosunek do podopiecznego powinien cechować się otwartością, partnerstwem, szacunkiem, zaufaniem i szczerością.

Autorka przedstawia w artykule także swój punkt widzenia, jeśli chodzi o zdefiniowanie podstawowych zasad etycznych jako głos w toczącej się dyskusji w różnych środowiskach monitoringowych. Małgorzata Sidor-Rządkowska formułuje siedem wskazówek, które powinny być uwzględnione w zdefiniowaniu wartości etycznych, obowiązujących profesjonalnego mentora w jego pracy z podopiecznymi.

Serdecznie zapraszamy do lektury, a w szczególności te osoby, które już pracują jako mentorzy lub zamierzają nimi być. Polecamy także nasze szkolenie otwarte online Certificate in Business Mentoring (CBM) – szkolenie z mentoringu

Zobacz także: pełna oferta szkoleniowa

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033

We wpisie zamieszczamy obraz Tumisu z Pixabay (red.)

 

 

Powrót...