O programie

EXECUTIVE MBA jest programem przygotowanym wspólnie z brytyjską szkołą biznesu Ashridge. Dzięki tej współpracy z renomowanym partnerem zagranicznym dostarczamy najnowszą wiedzę biznesową popartą przykładami organizacji działających w międzynarodowym środowisku.

 

Program Executive MBA jest połączeniem solidnych podstaw teoretycznych oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze. Dwanaście modułów programu obejmuje wszystkie istotne funkcje menedżerskie, poddane analizie krytycznej i ujęte w kontekście globalizacji ekonomicznej, strategii biznesowej i innowacji. Na bazie modułów przygotowywany jest projekt dyplomowy. Jego celem jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności badawczych i analitycznych studentów, które będą oni mogli zastosować w dotyczących ich bezpośrednio lub interesujących sytuacjach biznesowych.

 

Podczas trwania modułów dydaktycznych prowadzony jest także coaching grupowy w ramach Personal and Leadership Development (P&LD), który pozwala studentom rozwijać ich kompetencje menedżerskie poza zakresem standardowej wiedzy MBA.

 

Nauka w ramach programu Executive MBA odbywa się poprzez połączenie sesji dydaktycznych (w formie spotkań „face to face”) i dynamicznego e-learningu. Zjazdy dydaktyczne odbywają się co drugi miesiąc i trwają cztery i pół dnia (od środy rano do połowy niedzieli). Typowy zjazd dydaktyczny obejmuje 2 moduły. Coaching grupowy w ramach programu P&LD także odbywa się podczas zjazdu.

 

Ponieważ dużą część zajęć odbywa się w weekendy, czas nieobecności w biurze i oderwania się od obowiązków służbowych jest minimalizowany; studenci, aby móc ukończyć program Executive MBA, ogółem potrzebują tylko ok. 30 dni roboczych na uczestnictwo w sesjach dydaktycznych w Serocku i w Ashridge. Poniższy wykres przedstawia przebieg studiów.