Grasz o staż – kalendarium 19 edycji

Każdego roku, poczynając od 1996, PwC i „Gazeta Wyborcza” organizują ogólnopolski konkurs dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, który daje młodym ludziom okazję, by zagrać o płatne merytoryczne praktyki zawodowe lub nagrody, m.in. w formie bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach. A wszystko to po to, aby pomóc studentom i absolwentom szybciej „odnaleźć” się na rynku pracy, mądrze zadbać o swoją konkurencyjność.

Instytut Rozwoju Biznesu od kilku lat jest fundatorem nagród dodatkowych. Oferujemy laureatom konkursu udział w szkoleniach, które cieszą się zainteresowaniem, a przede wszystkim wyróżniają się praktyczną przydatnością. W 19. edycji nasza nagroda to udział w Coaching Fundamentals Certificate   – programie certyfikowanym przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching.

Kalendarium 19. edycji „Grasz o staż”

24.02.2014 Start konkursu – publikacja zadań dla uczestników
07.04.2014 Ostateczny termin zgłaszania się uczestników do konkursu (przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z rozwiązaniem zadania/zadań do godz. 23.59)
maj 2014 Spotkania rekrutacyjne z kandydatami na praktyki u fundatorów
24.06.2014 Gala Finałowa w Warszawie

 

 

Laureaci konkursu odbędą swoje praktyki w okresie od lipca 2014 do września 2014 roku

Zachęcamy studentów i absolwentów do udziału w konkursie.

Powrót...