Harmonogram zajęć

W trakcie trwania studiów MBA odbędzie się 18 zjazdów dydaktycznych plus obrona pracy dyplomowej. Poszczególne zjazdy odbywać się będą raz w miesiącu. Z wyjątkiem pierwszego i dziewiątego, wszystkie zjazdy rozpoczynać się będą w czwartek po południu i trwać do niedzieli w południe.

Nowa grupa studentów, rozpoczynająca studia wiosną, będzie najpierw uczestniczyć w jednodniowej sesji informacyjno-integracyjnej (tzw. Orientacji). Na pierwszym zjeździe odbędzie się też część modułu „Biznes w zglobalizowanej gospodarce”. Na kolejnych zjazdach odbywać się będą zajęcia z dwóch modułów tematycznych, według harmonogramu zamieszczonego w poniższej tabeli. Po 18 zjazdach dydaktycznych, studenci będą mieli dodatkowo trzy miesiące na złożenie projektu dyplomowego, którego obrona nastąpi w kwietniu 2020 roku.

Przy okazji każdego zjazdu prowadzone będą 2-3 godzinne sesje rozwoju umiejętności menedżerskich („miękkich”). Poza tymi sesjami grupy coachingowe będą pracować wirtualnie.

Dla studentów zainteresowanych modułem do wyboru – „Eksploracja biznesu międzynarodowego” – zostanie zorganizowany kilkudniowy wyjazd zagraniczny w czasie trwania programu. Wyjazd odbędzie się w terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi w Polsce; preferowany będzie jeden z miesięcy letnich.

Ponieważ zajęcia odbywać się będą głównie w weekendy, czas nieobecności w biurze i oderwania się od obowiązków służbowych będzie zminimalizowany; studenci, aby móc ukończyć studia MBA, ogółem będą musieli przeznaczyć tylko ok. 30 dni roboczych (nie licząc czasu potrzebnego na dojazd) na uczestnictwo w rezydencyjnych sesjach dydaktycznych.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REZYDENCYJNYCH. EDYCJA WIOSENNA 2018
Numer
zjazdu
Daty zjazdów Moduły Czas trwania
1 13-15 kwietnia, 2018 Orientacja + Moduł 1 (cz. I) piątek-niedziela, 20 godz.
2 10-13 maja Moduł 1 (cz. II) i Moduł 2 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
3 7-10 czerwca Moduł 2 (cz. II) i Moduł 3 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
4 5-8 lipca Moduł 3 (cz. II) i Moduł 4 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
5 20-23 września Moduł 4 (cz. II) i Moduł 5 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
6 18-21 października Moduł 5 (cz. II) i Moduł 6 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
7 15-18 listopada Moduł 6 (cz. II) i Moduł 7 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
8 13-16 grudnia Moduł 7 (cz. II) i Moduł 8 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
9 17-19 stycznia, 2019 Moduł 8 (cz. II) i wprowadzenie do
projektów dyplomowych
czwartek-sobota, 20 godz.
10 14-17 lutego Moduł 9 (cz. I) i Moduł 10 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
11 14-17 marca Moduł 9 (cz. II) i Moduł 10 (cz. II) czwartek-niedziela, 24 godz.
12 11-14 kwietnia Moduł 11 (cz. I) i Moduł 12 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
13 16-19 maja Moduł 11 (cz. II) i Moduł 12 (cz. II) czwartek-niedziela, 24 godz.
14 13-16 czerwca Moduł 13 (cz. I) i Moduł 14 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
15 12-15 września Moduł 13 (cz. II) i Moduł 14 (cz. II) czwartek-niedziela, 24 godz.
16 10-13 października Moduł 15 (cz. I) i Moduł 16 (cz. I) czwartek-niedziela, 24 godz.
17 14-17 listopada Moduł 15 (cz. II) i Moduł 16 (cz. II) czwartek-niedziela, 24 godz.
18 12-15 grudnia Moduł 17 (cz. I) i Moduł 17 (cz. II) czwartek-niedziela, 24 godz.
19 12-15 kwietnia, 2020 Obrona projektów dyplomowych termin indywidualny