Partnerzy MBA

Współpraca z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym

 

Partnerzy MBA

 

Partnerzy MBA – IBD Business School i Uniwersytet SWPS

Studia MBA od 2017 roku są wspólnie organizowane przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Obie instytucje wzajemnie się uzupełniają, wnosząc do programu swoje wyjątkowe doświadczenia i kompetencje: IBD w szkoleniach menedżerskich i doradztwie organizacyjnym, a SWPS w edukacji uniwersyteckiej i badaniach naukowych.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, pierwszy niepubliczny uniwersytet w Polsce. Posiada kampusy w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Kształci ponad 16 tysięcy studentów na 8 wydziałach i 30 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich oraz ponad 120 kierunkach studiów podyplomowych. Współpracuje ze 140 uczelniami zagranicznymi.

Społeczność Uniwersytetu SWPS to nie tylko studenci, pracownicy i absolwenci, lecz także przedstawiciele biznesu, świata kultury, partnerzy społeczni, którzy wspólnie angażują się w tworzenie atrakcyjnej i dobrze realizowanej oferty dydaktycznej.

Uniwersytet SWPS ma blisko 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych i szkoleń. Z uwagą wsłuchuje się w potrzeby biznesu, analizuje zmiany zachodzące na rynku pracy, szybko reaguje na oczekiwania słuchaczy. Uczelnia oferuje studia podyplomowe m. in. w takich obszarach, jak biznes i zarządzanie oraz HR. W programach studiów z zakresu tych obszarów znajdziemy m. in. wiedzę z zastosowań psychologii w zarządzaniu i przywództwie opartą na najnowszych wynikach badań, pozwalającą rozwijać kompetencje interpersonalne i przywódcze. Uczelnia dba o wartość merytoryczną programów, odpowiedni dobór wykładowców i trenerów, co zapewnia najwyższą jakość studiów. W programach studiów łączy profesjonalną wiedzę akademicką z bogatym doświadczeniem praktyków.

 

Więcej informacji o Uniwersytecie SWPS