Proces aplikacyjny

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim studentom wysokiego poziomu nauczania i zdobywania nowych kwalifikacji wśród doświadczonych w działalności biznesowej i mocno zmotywowanych kolegów i koleżanek. Dlatego kryteria przyjęć do tego programu są rygorystyczne.


144836983
 

IBD Business School poszukuje osób, które mają odpowiednie kompetencje profesjonalne oraz osobiste, osób, które charakteryzuje odpowiednie połączenie doświadczenia zawodowego i potencjału akademickiego. Poniżej przedstawione są standardowe kwalifikacje i kryteria przyjęcia. Pragniemy podkreślić, że powinny one służyć jako wskazówki – każdy kandydat będzie rozpatrywany wedle swoich unikalnych doświadczeń i kompetencji.
Warunki przyjęć:

  • dyplom licencjacki lub magisterski (nieuniwersyteckie dyplomy lub certyfikaty profesjonalne lub wyjątkowe doświadczenie menedżerskie mogą być uznane za odpowiednik dyplomu uniwersyteckiego),
  • minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub wymagającym podejmowania decyzji biznesowych,
  • pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna

Wszyscy aplikujący, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z osobami kierującymi programem MBA. Spotkania z kandydatami z Warszawy lub okolic odbywać się będą w Warszawie lub Serocku, a z kandydatami z odleglejszych miejsc w Polsce lub za granicą – przez Skype’a. Spotkanie będzie prowadzone przez Dyrektora Programów MBA przy współudziale innych osób z Zespołu MBA lub wykładowców MBA. Rozmowa kwalifikacyjna będzie trwać od 30 minut to jednej godziny. Głównym celem rozmowy będzie ustalenie zgodności dotychczasowej ścieżki kariery kandydata oraz aspiracji zawodowych i osobistych z korzyściami wynikającymi z ukończenia programu MBA, a także sprawdzenie gotowości i motywacji do studiowania w warunkach presji czasowej wynikającej z konieczności łączenia studiów z pracą zawodową i życiem rodzinnym.

 

IBD Business School zaprasza wszystkich zainteresowanych programem MBA (i spełniających podstawowe warunki przyjęcia) do złożenia aplikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby proces składania aplikacji był prosty, przejrzysty i szybki. Niemniej, rygorystyczne kryteria przyjęć, które zakładają wybór najbardziej kwalifikowanych kandydatów, wymagają odpowiedniego planowania i dokładności w procesie składania aplikacji. Jednocześnie nasz Zespół Programów MBA jest gotowy do niesienia pomocy na każdym etapie procesu aplikacji, aż do jej pozytywnego zakończenia.

Przed złożeniem aplikacji kandydaci powinni:

  • przemyśleć i wyartykułować cele rozwoju własnej kariery oraz wiedzieć, jak studia MBA mogą się przyczynić do ich osiągnięcia,
  • zrozumieć specyficzne cechy i wymagania programu MBA,
  • być gotowym do uczenia się od innych studentów oraz mieć wolę dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą podczas zajęć i projektów grupowych,
  • posiadać zdolność i gotowość do samodzielnej pracy, w tym w trybie wirtualnym.

 

Formularz aplikacyjny
Aby złożyć aplikację na studia MBA, należy wysłać do IBD formularz aplikacyjny drogą pocztową, elektroniczną (na adres mba@ibd.pl) lub dostarczyć osobiście do naszego biura w Warszawie lub Serocku.
PDFmaly1

Formularz aplikacyjny

 

Dyplomy, zaświadczenia itp. dokumenty

Od kandydatów wymagane jest dołączenie do aplikacji odpowiednich dyplomów, certyfikatów itp. dokumentów. Kopie i skany są wystarczające na etapie zgłoszenia, szczególnie w przypadku gdy aplikacja jest wysyłana elektronicznie; dostarczenie oryginałów w późniejszym terminie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do programu. Dokumenty wydane w języku innym niż angielski i polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Listy referencyjne

Prosimy załączyć referencje od dwóch osób, używając formularza zamieszczonego poniżej. Referencje stanowią bardzo istotny element oceny kandydata, ponieważ pozwalają nam zrozumieć, jak inne osoby go postrzegają i jak oceniają jego wkład w działalność danej organizacji lub społeczności. Z dwojga wymaganych referencji przynajmniej jedne muszą pochodzić ze środowiska zawodowego.

Drugie referencje nie muszą być ze środowiska pracy. Można zwrócić się o nie do swojego mentora, coacha, znanej osoby w społeczności lokalnej lub kogoś, z kim kandydat ściśle współpracuje. Referencje mogą być dostarczone po wysłaniu przez kandydata swojego formularza aplikacyjnego.

 

PDFmaly1

Formularz referencyjny