IBD w mediach

Czym jest coaching? Łukasz Wieczorek w audycji TOK FM

Słowa „coaching”, „coach”, „coachowany” itp. budzą zrozumiałe zainteresowanie – ze względu na sam przedmiot i metody tej coraz popularniejszej metody osobistego rozwoju, jak i brak dobrych polskich odpowiedników.

Kategorie: IBD w mediach

Wspólny cel. Testy psychologiczne w perspektywie naukowców i praktyków

Jakie są potrzeby biznesu związane z wykorzystywaniem testów? Jakie możliwości w zakresie opracowywania testów mają naukowcy? W jakim kierunku powinni podążać wydawcy testów. To tylko kilka z wielu pytań, na które padła odpowiedź podczas konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, organizowanej wspólnie przez Instytut Rozwoju Biznesu, Pracownię Testów Psychologicznych oraz Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kategorie: IBD w mediach

Psychologiczny pomiar. Testy w biznesie – skuteczna metoda selekcji czy marketingowa propaganda?

Działy HR podczas rekrutacji i alokacji pracowników, planowania ścieżek kariery, awansowania czy działań rozwojowych muszą korzystać z odpowiednich narzędzi, aby ich decyzje personalne były trafne. Czy możliwy jest rzetelny pomiar kompetencji pracowników przy zastosowaniu narzędzi psychologicznych?

Kategorie: IBD w mediach

Po co biznesowi psychologia?

Adaptacja kulturowa to przystosowanie oryginalnej wersji testu do innej specyfiki kulturowej, dokonywane przy przenoszeniu testu stworzonego i funkcjonującego w jednym kraju do innego. Testy służą do badania właściwości indywidualnych istotnych dla przystosowania do wymagań środowiskowych, te zaś są w różnych kulturach różne

Kategorie: IBD w mediach

Testy: Czy na pewno wiesz, co ci mierzą?

„Puls Biznesu”: Do czego stosuje się w biznesie testy i kwestionariusze psychologiczne? Włodzimierz Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu (IRB): Testy pomagają pracownikom działów HR i menedżerom podejmować decyzje w sprawach zatrudnienia pracowników, oceny ich rozwoju i budowania programów szkoleniowych.

Kategorie: IBD w mediach

Jakie są standardy stosowania testów psychologicznych

Zastosowanie narzędzi tego typu pozwala na wielowymiarową ocenę kompetencji i zdolności człowieka, co dostarcza korzyści zarówno osobom biorącym udział w badaniu, jak i organizacji. Jeśli chodzi o korzyści płynące z dopasowania „organizacja – człowiek”, warto tu wspomnieć chociażby o zmniejszeniu kosztów adaptacji w nowym miejscu pracy osoby, która potrafi sprostać wymaganiom stawianym na danym stanowisku i dzięki temu szybko się uczy nowych obowiązków, kreatywnie wykorzystuje swój potencjał i unika błędów charakterystycznych dla nowicjuszy.

Kategorie: IBD w mediach

Stosujesz testy w swojej firmie? Według jakich standardów i czy masz uprawnienia?

Instytut Rozwoju Biznesu, Pracownia Testów Psychologicznych PTP i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem przeprowadziły badanie ankietowe na temat stosowania testów w polskich firmach, a w szczególności – jak są wybierane, przez kogo użytkowane, do czego służą. Wyniki badania będą zaprezentowane podczas wspólnej konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, 11 marca 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku.

Kategorie: IBD w mediach

Po dotacje na szkolenia. Jak środki unijne mogą zmienić organizację

W powszechnej opinii na temat projektów unijnych wciąż pokutują mity z czasów, kiedy fundusze startowały w Polsce i nie zawsze były wykorzystywane rzetelnie, a wiele szkoleń miało wówczas jakość adekwatną do ceny – niską lub żadną. Dziś zmieniło się wiele, co potwierdzają osoby, które od kilku lat przygotowują projekty doradczo-szkoleniowe dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzają nimi.

Kategorie: IBD w mediach

Coaching – dobra inwestycja czy stracone pieniądze?

Coaching jest dziedziną stosunkowo młodą. Szacuje się, że na świecie jest co najmniej 30 tys. coachów, a liczba ta stale wzrasta (Lindbom, 2006).1 Coaching, mimo swojej popularności, nie ma jeszcze wypracowanej spójnej koncepcji, wciąż brakuje jasnych wytycznych co do sposobów jego prowadzenia.

Kategorie: IBD w mediach

(Po)waga profesjonalizmu

W ciągu ostatnich 20 lat termin „kompetencja” stał się kluczowym pojęciem wykorzystywanym do opisu ludzi w organizacjach. Wzorcowy model, jako instrument zarządzania procesami HRM, składa się z opisu kompetencji, obszarów ich wykorzystania, metod pomiaru oraz czynników psychologicznych, które na nie wpływają. W 1989 roku naukowcy G. Hamel i C.K. Prahalad w Harvard Business Review opublikowali artykuł, w którym nakreślili strategie najsilniejszych organizacji biznesowych w kategoriach podstawowych kompetencji (core competencies).

Kategorie: IBD w mediach