Kurs trenera biznesu w Sienna Training Centre

Najbliższa warszawska edycja certyfikowanego szkolenia Business Trainer Certificate (BTC) rozpocznie się 21 lutego br. w jednym z najlepszych miejsc szkoleniowych w stolicy – w Sienna Traning Centre. Zapraszamy do skorzystania z ostatnich wolnych miejsc.

Kurs trenera biznesu w IBD Business School

Dlaczego warto nauczyć się podstaw zawodu trenera biznesu w IBD Business School? Z kilku powodów.

Po pierwsze, kształceniem trenerów biznesu zajmujemy się od kilkunastu lat. Zdobyte doświadczenie utwierdza nas w przekonaniu, że tego zawodu nie można nauczyć się tylko teoretycznie. Niezbędna jest praktyka – ćwiczenia podczas zajęć dają właśnie możliwość sprawdzenia się w roli trenera. Potrzebne jest także indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu. Dlatego przed rozpoczęciem programu ma miejsce diagnoza kompetencji trenerskich. Chodzi o to, aby już na początku zajęć pomóc uczestnikom określić, na jakie elementy szkolenia powinni zwracać szczególną uwagę.

Po drugie, zajęcia na kursie prowadzą doświadczeni praktycy – trenerzy, którzy swoje szlify zdobywali podczas wielu, wielu godzin dydaktycznych na szkoleniach dla różnych branż. Są cenieni nie tylko za swoje wysokie kwalifikacje, ale także za umiejętność tworzenia odpowiednich warunków do autorefleksji i samooceny, co w zawodzie każdego nauczyciela jest niezbędne.

Po trzecie, program został tak skonstruowany, aby każda sesja pozwala uczestnikom nabyć konkretne kwalifikacje, niezbędne w pracy trenera biznesu. I tak, pierwsza sesja jest poświęcona zarządzaniu procesem grupowym, druga – pracy z głosem i ciałem. Trzecia koncentruje się na treningu pracy z wykorzystaniem różnych metod szkoleniowych. Dwie ostatnie to odpowiednio: projektowanie sesji szkoleniowej i nauka opanowywania trudnych sytuacji podczas. Ponadto, uczestnicy mogą też wziąć udział w sesji dodatkowej – Coaching Fundamentals Certificate – w ramach której nabywają podstawowe umiejętności coachingowe.

Kurs trenera biznesu Business Trainer Certificate (BTC) to jedyna taka propozycja na rynku szkoleniowym, właśnie ze względu na praktyczny charakter zajęć, możliwość diagnozy posiadanych i nabytych kompetencji oraz uzyskania pełnej i usystematyzowanej informacji zwrotnej od prowadzących. Polecamy z pełnym przekonaniem.

Więcej:

Powrót...