MBA czy międzynarodowy specjalistyczny certyfikat . Menedżer przed wyborem

Dorota Czerwińska

 

Na rynku pojawia się coraz więcej studiów MBA nastawionych na kształcenie menedżerów w różnych dziedzinach. Podobne programy mają jednak różne specjalistyczne szkolenia, które przygotowują do zdania egzaminów i otrzymania specjalistycznych certyfikatów różnych międzynarodowych instytutów branżowych. Certyfikaty te są rozpoznawane i cenione na całym świecie.

Studia MBA łączą teorię prowadzenia biznesu z praktyką, wyrabiają umiejętności menedżerskie, uczą strategii gospodarki. Większość programów zawiera od 12 do 18 przedmiotów, które obejmują elementy niezbędne do sprawnego zarządzania firmą. Najczęściej to księgowość dla menedżerów, zarządzanie finansami, rachunkowość zarządcza, statystyka, ekonomia, zarządzanie operacyjne i marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka personalna. Zajęcia, które odbywają się w weekendy lub wybrane dni tygodnia, to przede wszystkim case study, czyli różnego rodzaju gry symulacyjne i ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Oprócz klasycznych studiów menedżerskich, dotyczących szeroko pojętego biznesu, coraz więcej uczelni proponuje programy MBA dla konkretnych grup zawodowych.

 

Różne grupy interesów

Na rynku znaleźć można MBA nastawione na kształcenie specjalistów w węższej dziedzinie – dla inżynierów, kadry medycznej, z zakresu marketingu, a nawet dla menedżerów zajmujących się kontrolowaniem jakości, relacjami zatrudnienia, agrobiznesem, gospodarką morską i zarządzaniem w sporcie. Specjalistyczne studia MBA prowadzone są na całym świecie. Okazuje się, że wybór specjalistycznej ścieżki jest dla menedżerów bardzo atrakcyjną ofertą. Są przeznaczone dla tych, którzy mają już doświadczenie w danej dziedzinie, chcą się dalej rozwijać w tym kierunku i potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności, otrzymując dyplom MBA. Program tych studiów składa się z tych samych przedmiotów co klasyczne MBA, jednak specjalistyczne zagadnienia zajmują tu więcej miejsca.

– Studia MBA są przeznaczone dla osób, których wykształcenie jest odległe od ekonomii i zarządzania, a w wykonywanym zawodzie potrzebują wiedzy menedżerskiej z tego zakresu. Wielu menedżerów ma często niedosyt wiadomości z najbardziej interesującego ich, wynikającego z ich profesji, przedmiotu. Poza tym studia MBA na ogół kończą się przygotowaniem przez grupy słuchaczy wspólnego doradczego projektu związanego z ich firmami. Łatwiej jest się nimi zająć, gdy w grupie znajdują się osoby pracujące w podobnych branżach czy zawodach – tłumaczy ideę tworzenia specjalistycznych kursów prof. Witold Bielecki z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

 

Modne certyfikaty

Oprócz studiów MBA są organizowane kursy przygotowujące do egzaminów w międzynarodowych instytutach branżowych. Certyfikaty, które uzyskuje się po zdaniu egzaminów, honorowane są na całym świecie. Obecnie można je uzyskać w dziedzinach: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – finanse i rachunkowość, CFA (Chartered Financial Analyst) – zarządzanie inwestycjami, CIA (Certyfied Internal Auditor) – audyt wewnętrzny, a także CIMA (nazwa certyfikatu pochodzi od nazwy organizacji, która go przyznaje, The Chartered Institute of Management Accountans) – rachunkowość zarządcza, CIM (przyznawany przez The Chartered Institute of Marketing) – marketing.

– Te międzynarodowe, czyli uniwersalne kwalifikacje stają się coraz bardziej popularne, bo zaczynamy się przystosowywać do zachodniego rynku. Zapotrzebowanie na specjalistyczne kwalifikacje będzie się powiększało z uwagi na nasze wejście do UE i działania naszych firm w bardzo konkurencyjnym środowisku. Aby sprostać temu wyzwaniu, przyszli menedżerowie będą musieli być bardzo dobrze wykształceni, a międzynarodowe kwalifikacje będą stanowiły dowód ich umiejętności i profesjonalizmu na świecie – mówi Katarzyna Babiarz z Ernst & Young, firmy przygotowującej do egzaminów z ACCA, CFA, CIA.

Certyfikaty te należą do najbardziej cenionych dowodów posiadania kwalifikacji w danych dziedzinach i stają się coraz bardziej popularne wśród polskich menedżerów. Ich posiadacze stają się członkami elitarnych, wydających te świadectwa stowarzyszeń.

 

Wysokie wymaganie a trudne egzaminy

Szkolenia te przeznaczone są dla osób z kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie (z wyjątkiem ACCA) i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. W języku tym prowadzone są zajęcia i zdaje się egzamin, który zalicza ok. 60 proc. osób. Część szkoleń, podobnie jak w przypadku studiów MBA, to praca nad rozwiązywaniem konkretnych problemów, dyskusje grupowe oraz ćwiczenia.

Certyfikaty ze specjalnością w zakresie finansów przeznaczone są dla osób, które są lub widzą siebie w przyszłości na stanowiskach dyrektora finansowego, biegłego rewidenta, analityka, doradcy inwestycyjnego lub chcą się zająć analizą inwestycji i rynku kapitałowego.

– Dyplomy CFA, CIA i CIMA otwierają drzwi do międzynarodowego rynku pracy. Są cenione przez banki inwestycyjne i instytucje finansowe na świecie, a ich posiadacze nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Stanowią gwarancję posiadania uporządkowanej wiedzy w danej dziedzinie – mówi Piotr Nowak z prowadzącego tego typu szkolenia Instytutu Rozwoju Biznesu.

Certyfikat z dziedziny marketingu (CIM) jest potrzebny osobom odpowiedzialnym w firmach za sprzedaż i marketing, które – jak twierdzi Robert Kozielski z Instytutu Rozwoju Biznesu – są otwarte na nowe trendy i metody w tych dziedzinach. Zainteresowani zdobyciem dyplomu CIM są na ogół menedżerowie z międzynarodowych koncernów i tzw. polskich tygrysów. Tu również egzamin, który odbywa się w tym samym czasie na całym świecie, zdaje 50 – 60 proc. przystępujących.

 

MBA czy CIA?

Wiele osób, które zdecydowały się starać o kwalifikacje ACCA, CFA, CIA lub CIM, miało dylemat, czy nie wybrać studiów MBA. Zdaniem finansistów trudno porównywać te dyplomy, ponieważ MBA to tytuł akademicki, a ACCA, CFA i CIA to tytuły organizacji zawodowych i jednocześnie potwierdzenie posiadanych kwalifikacji. Studia MBA mają z założenia kształcić elitę menedżerów, a na przykład programy ACCA i CFA kierowane są do finansistów. Poza tym w przypadku MBA duże znaczenie mają formy gwarancji jakości oferowanych programów. Dla pracodawcy z reguły istotne jest, która uczelnia ją przyznała.

– MBA jest szerszym, interdyscyplinarnym szkoleniem, bo obejmuje to wszystko, co kryje się za terminem zarządzanie – mówi prof. Witold Bielecki.

– Program MBA w zakresie marketingu daje nie tylko wiedzę marketingową, ale uczy zagadnień, z którymi menedżerowie mają do czynienia na co dzień, m.in. z zakresu rachunkowości zarządczej, budowania zespołu, przywództwa, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, czyli oprócz konkretnej wiedzy – tzw. miękkich umiejętności. Każdy menedżer stojący przed wyborem: MBA czy specjalistyczny certyfikat, musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jak ma budować swoją karierę i jaka wiedza jest mu najbardziej potrzebna. Studia nie wykluczają szkoleń i odwrotnie. Wielu z naszych słuchaczy ma już ukończone studia MBA, inni myślą o zdobyciu tego dyplomu – dodaje Robert Kozielski.

Szczegółowe informacje na temat certyfikatów – www.ey.com.pl  irb.pl  www.bpp.com

Dowiedz się więcej na temat: Studia MBA

 

Źródło: Rzeczpospolita 21.05.2003
Powrót...