Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem od  2010 roku jest kontynuatorką  Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji, powstałej w marcu 1990 roku.

Jako organizacja edukacyjna non profit przygotowywała nowe kadry specjalistów z finansów, prawa, zarządzania i marketingu dla gospodarki rynkowej, wspierając w ten sposób transformację ustrojową w Polsce i krajach Europy Środkowowschodniej.

Zmiana nazwy Fundacji i przedmiotu jej działania była odpowiedzią na nowe wyzwania, jakim muszą sprostać polskie organizacje w coraz trudniejszych czasach i w warunkach trwającego od 2008 roku kryzysu finansowego na świecie. Obecnie Fundacja przede wszystkim kładzie nacisk na współpracę między biznesem i nauką w opracowywaniu skutecznych i innowacyjnych rozwiązań i narzędzi zarządczych. >>