Profesjonalne techniki sprzedaży

To tytuł szkolenia zamkniętego, które Instytut będzie realizował do końca br. dla jednego z dużych polskich banków na podstawie umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie będzie składało się z trzech bloków tematycznych: model procesu sprzedaży, trudny klient i sprzedaż. Warsztaty w ramach każdego bloku będą realizowane w czterech turach. W projekcie weźmie udział do 100 osób, a łączna liczba dni szkoleniowych wynosi 48.

Grupę docelową szkolenia tworzą pracownicy sprzedaży, dyrektorzy oddziałów i ich zastępcy. Przed pierwszym warsztatem wszyscy uczestnicy wypełnią pretest wiedzy, a po ostatnich zajęciach trzeciego bloku – posttest, który pozwoli oceniać poziom efektywności szkolenia i sprawdzić, jaką wiedzę nabyli uczestnicy.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w czerwcu. Zakończenie całego projektu jest przewidziane na koniec 2014 roku. Warsztaty poprowadzą doświadczeni i cenieni trenerzy, w szczególności specjalizujący się w sprzedaży produktów bankowych.

Powrót...