Akademia Menedżera MŚP

 

 

Kompleksowy program doskonalenia umiejętności zarządczych, adresowany do właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, w 80% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cele szkolenia

Praktyczne aspekty zarządzania firmą i zastosowanie w praktyce zarówno zdobytej wiedzy, jak i opracowanych podczas zajęć projektów usprawniających zarządzanie w swojej firmie.

Korzyści

 • wzrost skuteczności zarządzania małą lub średnią firmą
 • skoncentrowanie na praktyce, bez zbędnej wiedzy akademickiej
 • szansa wypracowania konkretnych rozwiązań dla własnej firmy i skonsultowania ich z wykładowcami
 • szansa nawiązania kontaktów wśród praktyków biznesu
 • bardzo niski koszt ze względu na dofinansowanie w 80% z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa docelowa

 • właściciel / menedżer małej lub średniej firmy, prowadzącej działalność przemysłową, usługową lub handlową
 • doświadczony praktyk, który nie miał wcześniej okazji do zdobycia kompleksowej wiedzy menedżerskiej w zarządzaniu firmą
 • osoba aktywna i zajęta, która nie może poświęcić czasu na studia akademickie (np. MBA)
 • menedżer z wykształceniem średnim lub wyższym o dowolnym profilu

Tematyka

Moduł I
Współczesne megatrendy rozwoju biznesu

Uczestnicy zyskają i poszerzą umiejętności:

 • osiągania sukcesu i unikania porażek dzięki analizowaniu rynku, klientów, konkurencji i makrootoczenia biznesowego
 • identyfikacji nisz i nowych możliwości rynkowych
 • znajdowania efektywnych ścieżek ekspansji międzynarodowej

 

Moduł II
Poprawa sytuacji firmy poprzez diagnozę menedżerską

Uczestnicy zyskają i poszerzą umiejętności:

 • zastosowania „radaru menedżerskiego” w diagnozowaniu stanu i potencjału firmy oraz planowaniu usprawnień
 • wykorzystania różnych technik analitycznych do poprawy wyników firmy
 • optymalizacji portfela produktów i poprawy zysku mimo spadku sprzedaży

 

Moduł III
Kreowanie i wdrażanie nowych produktów; strategie wzrostu sprzedaży

Uczestnicy zyskają i poszerzą umiejętności:

 • rozwoju nowych wyrobów na podstawie analizy potrzeb i wartości dla klienta
 • stosowania „sprytnych” strategii i tricków sprzedaży
 • metod utrzymania klienta

 

Moduł IV
Metody poprawy produktywności i redukcji kosztów

Uczestnicy zyskają i poszerzą umiejętności:

 • decydowania: oszczędzać czy zwiększać wartość dodaną?
 • sposobów analizowania strat w firmie
 • metod redukcji głównych składników kosztów
 • technik poprawy produktywności poprzez usprawnienia

 

Moduł V
Węzłowe problemy zarządzania przepływami pieniężnymi

Uczestnicy zyskają i poszerzą umiejętności:

 • znajdowania źródeł finansowania działalności firmy
 • tricków racjonalizacji i stabilizacji przepływów pieniężnych
 • analizy efektywności kapitałowej – wartości kapitału w czasie

 

Moduł VI
Planowanie rozwoju i ożywiania organizacji

Uczestnicy zyskają i poszerzą umiejętności:

 • planowania biznesu i inwestycji
 • radykalnego i totalnego usprawnienia organizacji
 • balansowania zysku i rezerw
 • skutecznej oceny i kontroli organizacji

 

Moduł VII
Planowanie działalności i zarządzanie projektami

Uczestnicy zyskają i poszerzą umiejętności:

 • technik planowania i harmonogramowania
 • metod zarządzania projektami i przedsięwzięciami
 • praktycznych zagadnień informatyzacji planowania

 

Moduł VIII
Menedżer jako lider – skuteczne przywództwo

Uczestnicy zyskają i poszerzą umiejętności:

 • analizy psychologicznej i socjologicznej osób i zespołów
 • unikania pułapek w ocenie osobowości
 • optymalnego stylu kierowania ludźmi
 • skutecznego wywierania wpływu na innych

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte