Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim

 

 

 

Otwarty ogólnopolski projekt szkoleniowy, zrealizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  Uczestnicy byli rekrutowani z całej Polski. Szkolenia odbywały się w 5 województwach.

 

Cele szkolenia

Poprawa efektywności działania i wzrost konkurencyjności 80 firm poprzez podniesienie kompetencji 120 pracowników działów HR w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści jakie odniesie uczestnik oraz organizacja w związku z uczestnictwem w programie szkoleniowym obejmują zrozumienie roli zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach biznesowych, pełne wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego, optymalizację kosztów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, unowocześnienie stosowanych technologii, zwiększenie synergii procesów zarządzania kapitałem ludzkim.

Grupa docelowa

Menedżerowie i specjaliści działów HR – 120 pracowników z 80 przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Tematyka

  • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Systemy rekrutacji i selekcji pracowników
  • Przygotowywanie i wdrażanie systemów ocen pracowników
  • Przygotowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych Badania w organizacji
  • Prawo pracy
  • Szkolenia i ścieżki rozwoju pracowników

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte