Akademia zarządzania MŚP (lubuskie)

 

Projekt był realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem.

Akademia zarządzania MŚP była bezpłatnym regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy byli rekrutowani z terenu województwa lubuskiego.

 

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. lubuskiego przez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej, w zakresie zarządzania finansami, marketingiem sprzedażą, skutecznych negocjacji.

 

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniach zapraszono właścicieli i pracowników z firm z woj. lubuskiego, prowadzących działalność w branżach: spożywczej, handlowej, finansowej, informatycznej, turystycznej, chemicznej i przemysłowej.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie lubuskiego
 • dnia ogłoszenia przez konkursu firma nie korzystała ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w ramach EFS w latach 2007-2012
 • pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/ partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. lubuskiego
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie WOJEWÓDZTWA lubuskiego

Szkolenia były realizowane w warunkach odpowiednio przystosowanych do potrezb osób niepełnosprawnych.

 

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i prowadzącymi – wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie – wzrost jej wyników
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania finansami, marketingiem, sprzedażą i przepisów prawnych, co pozwoli na rozwój firmy, wzmocnienie pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów
 • Narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Wiedza o finansach ułatwi dokonanie cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, usprawni zarządzanie płynnością
 • Wiedza o przepisach prawa pozwoli uniknąć podpisywania niekorzystnych umów i zabezpieczania własnych interesów bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie

 

Tematyka

Sesja 1. Marketing i sprzedaż

Sesja 2. Finanse przedsiębiorstwa

Sesja 3. Skuteczne negocjacje

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Sesja 1 (2 dni): Marketing i sprzedaż

 • Funkcja marketingowa w mikro i małym przedsiębiorstwie
 • Marketing organizacji czy marketing produktu
 • Marketing mix oraz inne narzędzia działań rynkowych
 • Zarządzanie portfelem produktów lub usług – zarządzanie cyklem życia produktu, projektowanie i wdrażanie nowych produktów lub usług
 • Analiza przyczyn niepowodzeń produktów i usług
 • Rola innowacji w marketingu
 • Zarządzanie ceną
 • Komunikacja marketingowa – narzędzia promocji i planowanie promocji, kryteria wyboru środków promocji
 • Zarządzanie sprzedażą produktów i usług

Sesja 2 (2 dni): Finanse przedsiębiorstwa

 • Finansowanie działalności firmy
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Ocena stabilności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza progu rentowności
 • Analiza zyskowności produktów
 • Sekret optymalnego finansowo portfela produktowego

Sesja 3 (2 dni): Skuteczne negocjacje

 • Uwarunkowania przewagi negocjacyjnej
 • Komunikacja i wywieranie wpływu
 • Autoprezentacja
 • Style negocjacyjne
Harmonogram
EDYCJE* MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III
Edycja 1 Zielona Góra 08-09.05.14 22-23.05.14 05-06.06.14
Edycja 2 Zielona Góra 17-18-19.10.14 24-25-26.10.14
Edycja 3 Gorzów Wielkopolski 04-05.10.2014 11-12.10.2014 18-19.10.14
Edycja 4 Zielona Góra 02-03.06.14 09-10.06.14 16-17.06.14
Edycja 6 Miodnica 24-25.06.14 26-27.06.14 28-29.06.14
Edycja 7 Miodnica 04-05.07.14 06-07.07.14 12-13.07.14
Edycja 8 Zielona Góra 12-13.08.14 19-20.08.14 26-27.08.14
Edycja 9 Zielona Góra 02-03.09.14 09-10.09.14 16-17.09.14
Edycja 10 Zielona Góra 23-24.09.14 30.09-1.10.14 07-08.10.14

 

Projekt certyfikawamy przez International Education Society

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w woj. lubuskim

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.