Konkurencyjna kadra kluczem do sukcesu firmy INTAR Sp. z o.o.

 

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

 

Celem projektu było podniesienie potencjału adaptacyjnego firmy INTAR przez wyposażenie pracowników odpowiedzialnych za kluczowe obszary rozwoju spółki w nowe umiejętności pozwalające na wdrożenie strategii rozwoju firmy.

Założenia projektu były osiągnięte poprzez zdobycie nowych kompetencji w zakresie obsługi klienta i sprzedaży, umiejętności menedżerskich, zarządzania zasobami ludzkimi, procesami oraz magazynem. Szkoleniami objęta była najwyższa kadra zarządzająca, kierownicza, siły sprzedaży oraz specjaliści. W projekcie będzie uczestniczyć 105 pracowników. Łączna liczba dni szkoleniowych w ramach projektu wyniesie 138. Czas trwania projektu: 1.04.2012 – 31.03.2014.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Cele projektu

Celem projektu było podniesienie potencjału adaptacyjnego firmy Intar Sp. z o.o. poprzez wyposażenie pracowników odpowiadających za kluczowe obszary rozwoju firmy w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na wdrożenie nowej strategii firmy. Cel osiągnięto dzięki wsparciu w zakresie szkoleń pracowników w poniższych obszarach tematycznych:
• sprzedaż i obsługa klienta
• strategia i ocena potencjału pracowników
• skuteczne kierowanie i warsztat menedżerski
• wysoka jakość i efektywność procesów

2. Grupa docelowa

Grupa docelowa projektu to 105 pracowników firmy INTAR Sp. z o.o. zajmujących następujące grupy stanowisk:
• najwyższa kadra zarządzająca
• kadra kierownicza
• siły sprzedaży
• specjaliści

3. Tematyka

W ramach projektu przewidziane są następujące tematy szkoleń:
• sprzedaż i obsługa klienta
• strategia i ocena potencjału pracowników
• skuteczne kierowanie i warsztat menedżerski
•wysoka jakość i efektywność procesów

W sumie w ramach projektu zaplanowano przeprowadzono 138 dni szkoleń.