Program rozwoju kadry ABB efektywna komunikacja w organizacji

 

 

Projekt zrealizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem (d. Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji), prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników ABB w zakresie komunikacji, ukierunkowanej na efektywną pracę zespołową i stymulowanie rozwoju pracowników. Pozwoliło to na usprawnienie tak istotnej w organizacji o charakterze rozproszonym, jaką jest ABB, współpracy oraz zbudowanie ścieżek kształcenia dla wieloletnich oddanych pracowników, a tym samym zatrzymanie ich w firmie w dobie silnej konkurencji na rynku.

W projekcie uczestniczyło 1112 osób. Przeprowadzono następujące szkolenia: „Trzy diamenty efektywnej komunikacji” dla kadry menedżerskiej, „Dwa diamenty efektywnej komunikacji” dla pracowników biurowych, „Efektywna komunikacja w obsłudze klienta” dla pracowników sprzedaży oraz „Warsztat skutecznej komunikacji” dla pracowników produkcyjnych.

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został zakończony w grudniu 2010 roku.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte