Program rozwoju kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1

 

 

Zintegrowany, kompleksowy i zakrojony na szeroką skalę projekt szkoleniowy skierowany do pracowników wszystkich szczebli WZŁ Nr 1.

 

Przedsięwzięcie obejmujące zarówno nowoczesne szkolenia z zakresu zarządzania, strategii i restrukturyzacji, finansów, praw, doskonalenia umiejętności menedżerskich czy budowania relacji z klientem, jak i kursy językowe oraz komputerowe – niezbędne do funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa działającego w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

Nowatorskie nastawienie na zaangażowanie wszystkich pracowników, tak by uzyskać zmianę w ich poglądach i zachowaniu, pozwoliło stworzyć realne szanse na wdrożenie koniecznych i głębokich zmian. Projekt w sensie programowym to bogactwo wiedzy i metod rozwiązywania problemów zarządzania dostarczanych w przystępy sposób i zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami kadrze kierowniczej wraz ze szkoleniami uzupełniającymi (doskonalącymi umiejętności posługiwania się językiem obcym i zdolności wykorzystywania komputera w pracy zawodowej). W ramach projektu zostało przeszkolonych 210 osób (80% załogi) i zrealizowano 276 dni szkoleniowych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane rezultaty zostały osiągnięte