Sukces z Noble Manhattan Coaching – CFC

 

Projekt był realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Sukces z Noble Manhattan Coaching był BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy rekrutowani z terenu województwa śląskiego.

Cele projektu

 • Zbudowanie warsztatu coacha poprzez nabycie podstawowej wiedzy, pozwalającej na prowadzenie coachingu
 • Uzyskanie certyfikatu, będącego początkiem drogi nabywania wiedzy coachingowej podczas kolejnych etapów ścieżki rozwoju coacha
 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu
 • Uzyskanie międzynarodowych certyfikacji

Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy trenerów, coachów-freelancerów i terapeutów z województwa śląskiego.

W ramach projektu są realizowane dwa poziomy zaawansowania:

 • poziom podstawowy: Coaching Fundamentals Certificate NMC (CFC)
 • poziom zaawansowany: Practitioner Coach Diploma NMC (PCD)

Kandydaci mogą wziąć udział w szkoleniu na jednym z dwóch poziomów. O zakwalifikowaniu się do CFC lub PCD będą decydować: posiadane wykształcenie ogólne, coachingowe oraz doświadczenie w roli trenera i coacha  (zweryfikowane na podstawie informacji zebranych od kandydatów).

Kryteria udziału w projekcie:

 • firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw (link do kwalifikatora MŚP)
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa śląskiego
 • pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa, w którym pełni funkcje kierownicze lub jest wspólnikiem/ partnerem
 • wykształcenie min. licencjackie dla osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w szkoleniu na poziomie zaawansowanym – Practitioner Coach Diploma (PCD)
 • pierwszeństwo w naborze mają osoby w wieku powyżej 50 lat

Korzyści dla uczestników

 • Udział w certyfikowanym programie Noble Manhattan Coaching, prowadzonym przez akredytowanego senior coacha Noble Manhattan i International Institute of Coaching
 • Wzrost efektywności prowadzonego coachingu poprzez poznanie praktyki i narzędzi coacha
 • Możliwość przeprowadzenia sesji coachingowej (dotyczy PCD)
 • Dożywotnia możliwość udziału w warsztatach na całym świecie bez ponoszenia kosztów udziału w zajęciach oraz opieka coacha (po ukończeniu PCD)
 • Dostęp do bazy artykułów, wykładów, narzędzi coachingowych (po ukończeniu PCD)
 • Dzięki współdziałaniu z Instytutem Rozwoju Biznesu absolwenci NMC w Polsce otrzymują certyfikat zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, po zdaniu egzaminu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje
 • Zdobycie certyfikatu Noble Manhattan Coaching umożliwia przystąpienie do procesu certyfikacji międzynarodowej na wyższe poziomy aż do coacha seniora

Tematyka

Poziom podstawowy

COACHING FUNDAMENTALS CERTIFICATE NMC (3 dni szkolenia i 3 dni warsztatów, coaching praktyczny poza zajęciami oraz 3 indywidualne sesje mentorskie)

 • Cztery filary coachingu
 • Umiejętności słuchania w coachingu
 • Umiejętność zadawania pytań w coachingu
 • Model TGROW
 • Wartości
 • Coaching w organizacjach

Poziom zaawansowany

PRACTITIONER COACH DIPLOMA NMC (11 dni szkoleniowych i warsztatów, coaching praktyczny poza zajęciami, 6 indywidualnych sesji mentorskich oraz wirtualne wykłady)

 • Model TGROW
 • Feedback
 • Relacja coach klient
 • Model coachingu partnerskiego
 • Umiejętność słuchania
 • Techniki coacha
 • Model Disneya
 • Praktyki podnoszące efektywność coachingu
 • Pytania
 • Intuicja w coachingu
 • Narzędzia coacha
 • Prowadzenie sesji coachingowej

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY – poziom podstawowy

Prowadzenie rozmowy i słuchanie

 • Coaching konwersacyjny
 • Sztuka prowadzenia rozmów, jak wygląda dobra rozmowa?
 • Tworzenie przyjemnego klimatu rozmowy, dlaczego warto być otwartym
 • Uczestnicy rozmowy: rola mówcy, dobry słuchacz
 • Informacja zwrotna: kiedy i jak jej udzielać w prawidłowy sposób?
 • Otrzymywanie informacji zwrotnej, jak sobie z nią radzić
 • Słuchanie  jako podstawowa umiejętność w coachingu
 • Jak dobrze umiemy słuchać, poziomy i różne rodzaje słuchania w coachingu
 • Kim jest dobry słuchacz?
 • Wsłuchiwanie się w siebie, koncentracja
 • Tworzenie przestrzeni wewnętrznej i u innych
 • Coaching a elementy osobiste coacha
 • Wykorzystanie ciszy
 • Coaching telefoniczny
 • Przerywanie, emocje i odczucia, przekonania, poufność
 • Ograniczenia w coachingu

Umiejętność zadawania pytań i model TGROW

 • Czym jest pytanie? Jego struktura, pytania a uwarunkowania społeczne
 • Wykorzystanie głosu
 • Typy pytań: mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi, prośba o doprecyzowanie, wymuszające działanie, kwestionujące dotychczasowy sposób myślenia
 • Pytania typu „a gdyby”, wykorzystanie presupozycji,  problemowe
 • Inne techniki zadawania pytań, schematy językowe
 • Model TGROW: temat, formularz do wypełnienia przed sesją coachingową
 • Ćwiczenie „Koło Życia”
 • Cel
 • Fakty/ rzeczywistość
 • Możliwości/ opcje
 • Plan działania
 • Formularz oceny zaangażowania
 • Zalety modelu TGROW

Wartości i coaching w miejscu pracy

 • Czym są wartości?
 • Wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu głównych wartości
 • Określanie własnych głównych wartości
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z karierą
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z coachingiem
 • Coaching w organizacji: coach zewnętrzny, coach wewnętrzny
 • Warunki stosowania coachingu w organizacji
 • Metody identyfikacji potrzeb coachingowych w organizacji
 • Zasady zarządzania procesem coachingu w organizacji, ewaluacja
 • Superwizja coacha wewnętrznego i zewnętrznego
 • Menedżer jako coach, coaching jako narzędzie zarządzania
 • Korzyści płynące z coachingowego stylu zarządzania
 • Stosowanie podejścia coachingowego w relacji menedżer-podwładny
 • Analiza wyzwań coachingowych menedżera, wdrażanie coachingu w jego codziennym życiu

Harmonogram projektu

EDYCJE MIASTO SESJA I CFC SESJA II Masterclass
Edycja 1 Katowice 17-19.01.14 21-23.02.14
Edycja 2 Katowice 14-16.02.14 07-09.03.14
Edycja 3 Katowice 21-23.03.14 04-06.04.14
Edycja 4 Katowice 01-03.08.14 05-07.09.14

 

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, bezpłatne szkolenia EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w woj. śląskim, coaching, model TGROW, certyfikacja, umiejętności coachingowe

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, odgrywanie ról, dyskusje, studia przypadków, sesje mentorskie, coaching praktyczny poza zajęciami, wirtualne klasy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.