Agenci zmiany

Przywództwo w zmianie i zarządzanie pracownikami w zmianie

 

Czas trwania:
 • gry – 1 dzień szkoleniowy
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – min. 2 dni

 

 

Gra uczy:

 

Przeprowadzanie zespołu przez zmiany

 • Jak przeprowadzać zespół przez wszystkie fazy procesu zmiany?
 • Jak dobierać skuteczne działania menedżerskie do określonych faz, przez które przechodzi cały zespół?
 • Jak rozumieć indywidualne reakcje pracowników na zmiany?
 • Jak podejmować decyzje o wprowadzeniu zespołu w zmianę i jak go do niej przygotowywać?

 

Zarządzanie zespołem i realizacja celów biznesowych

 • Jak zarządzać realizacją celów biznesowych, dbając o rentowność projektów w rywalizacji z innymi graczami o maksymalny zysk?
 • Jak realizować założone plany biznesowe przy balansowaniu reakcji zespołu?
 • Jak dbać o płynność finansową?
 • Jak dbać o realizację projektów i zysk?

 

Motywowanie pracowników w zmianie

 • Jak poznawać i motywować pracowników w trakcie zmiany, dopasowując interwencje i działania menedżerskie do określonych potrzeb motywacyjnych indywidualnych pracowników?
 • Jak zapewnić równowagę w podziale czasu i zasobów menedżera pomiędzy skuteczne osiąganie celów biznesowych a koncentrację na relacjach w zespole i dbałość o stan emocjonalny pojedynczego pracownika?

 

Osobiste doświadczanie zmiany przez menedżera

 • Jak menedżer powinien rozumieć osobiste doświadczanie procesu zmiany i towarzyszących jej emocji w trakcie poszczególnych faz?
 • Jak analizować własną efektywność w doborze skutecznych narzędzi menedżerskich, służących przeprowadzaniu zespołu przez zmiany?

 

Krótka charakterystyka gry

Każdy z graczy wciela się w menedżera zarządzającego zespołem różnych pracowników w sytuacji zmiany. Pracownicy reprezentują różny poziom doświadczenia, wydajności, dojrzałości, motywacji i odmiennie reagują na zmiany.
Zadaniem menedżera jest zarządzać zespołem w trakcie zmiany, przeprowadzić go przez wszystkie jej fazy, dbając jednocześnie o realizację planów i rentowność projektów oraz odpowiedni poziom motywacji każdego z pracowników.
Uczestnicy gry mogą sami zdecydować, kiedy wejść w zmianę oraz w jaki sposób przygotować się do zmiany (w przypadku gdy tego nie uczynią, gra skłoni graczy-menedżerów do wprowadzenia zespołu w zmianę).
Gracze-menedżerowie rywalizują także pomiędzy sobą, prowadząc osobne firmy, zarządzając osobnymi zespołami w sytuacji zmiany.
Menedżerowie w trakcie gry muszą zarządzać trudnymi sytuacjami, np. destabilizacją zespołu, wywołaną zwolnieniami pracowników, niezapowiedzianym audytem, który opóźnia realizację projektów i dodatkowo wpływa na emocje pracowników.