Do kwadratu

Współpraca, komunikacja w zespole, zarządzanie, synchronizacja działań zespołowych

 

Czas trwania:

 • gry – 2 godziny
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – min. 1 dzień szkoleniowy, rekomendowane min. 2 dni

 

 

Gra uczy:

Współpraca

 • W jaki sposób budować współpracę zespołową?
 • Jakie warunki stanowią o dobrej współpracy zespołowej?
 • Jak dobrać role i zadania do uczestników grupy w taki sposób, aby maksymalizować efektywność zespołu?
 • Jakie role przyjmuje zespół i w jaki sposób wykorzystywać role tak, aby wzmacniać efektywność zespołową?
 • Jak motywować do współpracy?
 • Jak zapobiegać napięciom i konfliktom i jak sobie radzić w takich sytuacjach?

 

Komunikacja i wywieranie wpływu

 • Jak określać preferencje komunikacyjne zespołu i pojedynczych pracowników?
 • Jakie są sposoby komunikowania się nastawione na realizację celów i wzmacnianie relacji zespołowych?
 • Jak stosować narzędzia skutecznej komunikacji, wzmacniającej współpracę i współdziałanie?
 • Jakie są metody konstruktywnego i niekonstruktywnego wywierania wpływu w zespole?
 • Jaka jest rola pojedynczego członka zespołu w budowaniu wzajemnych relacji i współpracy?

 

Krótka charakterystyka gry

Celem uczestników gry jest sprawna współpraca i synchronizacja działań przy układaniu dużej konstrukcji z drewna według określonych zasad. Uczestnicy stanowią zespół, którego zadaniem jest najpierw przygotowanie się do realizacji zadania, a następnie wykonanie zadania – konstrukcji w jak najkrótszym czasie.

Zespoły rywalizują ze sobą o to, który wykona zadanie w jak najkrótszym czasie, dbając jednocześnie o jakość wykonanej konstrukcji (zasady jej wykonania są bardzo dokładnie określone).

 

D o  p o b r a n i a:
Katalog-Gier-Szkoleniowych  ||  Analiza-efektywnosci-i-jakosci-w-IBD ||  Testowanie-i-walidacja-gier-szkoleniowych