Pod prąd

Przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie lub jako gra niemenedżerska:
współpraca, komunikacja w zespole, role grupowe

 

Czas trwania:

 • gry – 2-3 godziny
 • gry wraz ze szkoleniem tematycznym – min. 1 dzień szkoleniowy, rekomendowane min. 2 dni

 

 

Gra uczy:

Menedżer a lider – zadania i rola lidera

   • Rozumieć, w czym tkwi różnica miedzy menedżerem a liderem.
   • Jaka jest rola lidera?
   • Jakie role przyjmuje zespół i w jaki sposób lider powinien skutecznie reagować?
   • Na czym polega motywowanie jako rola lidera?
   • Jak zarządzać zespołem w sytuacji napięć i konfliktogennych sytuacji?

 

Komunikacja i wywieranie wpływu na zespół i pojedynczych ludzi

   • Jak określać preferencje komunikacyjne zespołu i pojedynczych pracowników?
   • Jakie są sposoby komunikowania zespołowi celu i wizji?
   • Z jakich narzędzi skutecznej komunikacji powinien korzystać lider?
   • Jak rozróżniać metody konstruktywnego i niekonstruktywnego wywierania wpływu na zespół?

 

Krótka charakterystyka gry

Wybrani uczestnicy wcielają się w rolę inżynierów ekspertów, a jednocześnie menedżerów, którzy mają doprowadzić do prawidłowego zmontowania makiety procesora wg zasad opisanych w instrukcji. Menedżerowie nie mogą jednak osobiście montować i dotykać sprzętu – mają zarządzić podległym zespołem wykonawczym, który zajmie się montażem. Zespół ten jest chętny, ambitny i zmotywowany do pracy, ale nie wie, co ma robić.

Gra odwołuje się luźno do realnego przypadku misji Apollo 13. Na trasie do Księżyca, na skutek uszkodzenia w module serwisowym, nastąpiła eksplozja, która spowodowała stratę dwóch zbiorników z tlenem, pozbawiając moduł dowodzenia energii elektrycznej na trasie do Księżyca i z powrotem na Ziemię. Na statku zostały wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne, aby zachować energię elektryczną niezbędną podczas wchodzenia w atmosferę i podczas wodowania.

Zespół wsparcia naziemnego musiał pokierować załogą statku kosmicznego w taki sposób, aby mogła ona samodzielnie zmontować określone urządzenie w sytuacji napięcia, spowodowanego trudnościami z niedoborem energii elektrycznej (brak oświetlenia), ciasnoty, kłopotów związanych z usuwaniem dwutlenku węgla, braku wody pitnej, ryzykiem eksplozji zbiornika z tlenem.

Zadanie w grze początkowo wydaje się proste – przełożeni rozliczają naszych ekspertów-menedżerów tylko według dwóch kryteriów: montaż ma być wykonany prawidłowo (zgodnie z podanymi zasadami) i w najkrótszym możliwym czasie.

Menedżerowie mają czas na przygotowanie się do zadania. Następnie od momentu przejścia do zespołu wykonawczego, prowadzący włącza stoper i od tej chwili mierzy się „czas montażu”. Jednocześnie zespół wykonawczy ma określone role.

D o  p o b r a n i a:
Katalog-Gier-Szkoleniowych  ||  Analiza-efektywnosci-i-jakosci-w-IBD ||  Testowanie-i-walidacja-gier-szkoleniowych