Warsztaty online. Zadbaj o motywację i zaangażowanie menedżerów i pracowników pracujących w formule home office

warsztaty online

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

IBD Business School przygotowała ofertę szkoleniową dla osób pracujących w formule home office. Jest ona uzupełnieniem naszej obecnej oferty szkoleń otwartych, które są prowadzone na zajęciach stacjonarnych. Programy home office są realizowane jako warsztaty online według następujących założeń organizacyjnych:

– moduł tematyczny jako jednostka szkolenia – 3 godziny

– czas trwania programu: 6 modułów, łącznie 18 godzin

– harmonogram: 2 razy w tygodniu w godzinach od 9.00 do 12.00

– liczebność uczestników online: do 10 osób

– uczestnicy otrzymują certyfikaty IBD Business School

Ważne: Istnieje możliwość, aby na życzenie klientów, zamawiających warsztaty online jako zamknięty projekt szkoleniowy, standardowe programy mogły być poszerzone o dodatkowe moduły tematyczne, w zależności od konkretnych pilnych potrzeb firmy.

Warsztaty online – uczymy, jak rozwiązywać konkretne problemy

Nasze zdalnie realizowane zajęcia są pomyślane jako krótkie programy szkoleniowe. A ich cechą szczególną jest koncentracja na wybranych konkretnych zagadnieniach (tematach), które są niezwykle istotne ze względu na zmienione warunki prowadzenia biznesu. Przede wszystkim menedżerowie, w tym menedżerowie sprzedaży znaleźli się w nowej sytuacji. Działania, które tradycyjnie wymagały bezpośredniej obecności czy to na spotkaniu zespołu, czy też u klienta, trzeba umieć wykonać zdalnie. Pracujemy w domu lub nawet biurze, ale nie mamy możliwości osobistego kontaktu.

Pierwsze nasze programy są dedykowane dla menedżerów i sprzedawców. Ofertę będziemy stopniowo poszerzać o nowe obszary wiedzy i praktyki biznesowej. Zależy nam na tym, aby szybko reagować na nowe potrzeby naszych klientów i absolwentów dotychczasowych szkoleń. Wiemy już, jak bardzo nowa sytuacja społeczna i gospodarcza zmieniła utarte sposoby działania. Potrzebne są odważne nieszablonowe myślenie i szybkie decyzje.  A tego od menedżerów będzie się wymagać znacznie częściej i w większym zakresie niż w czasach sprzed epidemii.

Zapraszamy także do skorzystania z naszej oferty szkoleń otwartych online, dostępnych w Kalendarzu szkoleń.

Kontakt – programy otwarte i warsztaty online

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033, szkoleniaotwarte@ibd.pl